Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych i przed obcymi ciałami stałymi

Pierwsza litera kodu IP według normy PN-EN 60529 lub ISO 20653, dla cyfr od 1 do 4 określa klasę ochrony  przed dostępem do części niebezpiecznych i przed obcymi ciałami stałymi.

Testy sprawdzające, czy obudowa jest danej klasy zostały tak zaprojektowane, aby stopień bezpieczeństwa użytkowania danej obudowy był jasno określony. Testy wykonuje się za pomocą próbników (kule, druty i palce probiercze), zadając określoną w normie siłę na badany przedmiot

Stopień ochrony przed obcymi ciałami stałymi

Stopień ochrony przed obcymi ciałami stałymi informuje o tym, jak duże obiekty mogą wpaść do wnętrza obudowy.
 
 

Stopień IP

Próbnik

IP1X

Kula fi 50 mm

IP2X

Kula fi 12,5 mm

IP3X

Drut 2,5 mm

IP4X

Drut 1 mm

 

Dany stopień ochrony przed obcymi ciałami stałymi jest spełniony, jeśli próbnik nie wejdzie do wnętrza obudowy, co mogłoby zakłócić pracę urządzenia.

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych informuje o tym, czy obudowa zapewnia ochronę przed porażeniem elektrycznym (części elektryczne), uszkodzeniem mechanicznym ciała (części ruchome), itp.
 

Stopień IP

Próbnik

IP1X

Kula fi 50 mm na rękojeści

IP2X

Kula fi 12,5 mm na rękojeści / palec probierczy (w zależności od normy)

IP3X

Drut 2,5 mm na rękojeści

IP4X

Drut 1 mm na rękojeści

 
Dostęp sprawdza się za pomocą układu sygnalizującego zamknięcie obwodu elektrycznego.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zapewnia testy z całego zakresu IP

W przypadku, gdy klasy ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed obcymi ciałami stałymi danego urządzenia się różnią (obudowa może posiadać zabezpieczenia ograniczające dostęp do części niebezpiecznych), kod IP jest rozszerzony o dodatkową literę A, B, C lub D.
 

Normy

  • PN-EN 60529
  • DIN 40050-9
  • ISO 20653
 
Wszystkie nasze testy IP są akredytowane (akredytacja AB128).
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
DIN 40050-9 Road vehicles; degrees of protection (IP-code); protection against foreign objects; water and contact; electrical equipment
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
ISO 20653 Road vehicles - Degrees of protection (IP code) - Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access