Emisja z materiałów w motoryzacji – warsztaty BOSMAL 26.09.2019

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na warsztaty "Emisja z materiałów w motoryzacji".
Warsztaty odbędą się na terenie Instytutu, w Bielsku-Białej, przy ul. Sarni Stok 93.
Organizatorem od strony merytorycznej jest Zakład Materiałoznawstwa Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
 
Wydarzenie to skierowane jest głównie do producentów elementów z tworzyw sztucznych zobligowanych przez swoich odbiorców do badania tych charakterystyk w swoich wyrobach.
Warsztaty pozwolą bliżej poznać zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty badania emisji substancji lotnych z materiałów w tym sposób pobierania próbek do badań, normy i metodyki badawcze oraz czynniki wpływające na emisję.
 
BOSMAL to wiodące laboratorium świadczące usługi w zakresie badań emisji z materiałów.
O naszych kompetencjach i wysokiej jakości usług świadczy nie tylko bardzo szerokie spektrum badań wykonywanych w ramach akredytacji zgodnie z ISO 17025:2018, udzielonej przez PCA (AB 128), ale również uznanie międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych – w tym, jako jedyne w Polsce laboratorium, posiadamy akceptację grupy VW w zakresie badań emisji z tworzyw sztucznych (szczegóły tutaj).

Zapraszamy na warsztaty 26 września 2019 r.!

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

 

Program warsztatów Emisja z materiałów w motoryzacji

Rejestracja
 
 • 8.30-9.00 – rejestracja uczestników
 
Część teoretyczna warsztatów
 
 • 9.00-10.15 – I panel
  • Wprowadzenie do zagadnienia emisji z materiałów w motoryzacji
  • Aktualne wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji z materiałów w motoryzacji
  • Metody badań – Fogging
  • Metody badań – Zapach
 • 10.15-10.30 – Przerwa kawowa
 • 10.30-12.00 – II panel
  • Metody badań – Związki karbonylowe
  • Metody badań – Lotne związki organiczne (VOC)
  • Metody badań – Emisja w komorze środowiskowej
  • Zapewnienie jakości badań
  • Podsumowanie
 
 • 12.00-13.00 – Lunch
 
Część praktyczna warsztatów
 
 • 13.00-14.45 – Prezentacja laboratoriów badania emisji i zapachu
 • 14.45-15.00 – Podsumowanie warsztatów
 
Zwiedzanie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
 
 • 15.00-15.30 – Zwiedzanie pozostałych laboratoriów Instytutu

Uczestnictwo w warsztatach - najważniejsze informacje

 • Rejestracja uczestników warsztatów "Emisja z materiałów w motoryzacji" odbywa się od 1 sierpnia do 19 września 2019 r.
 • Ilość miejsc jest ograniczona – prosimy nie zwlekać z rejestracją.
 • Uczestnictwo w warsztatach jest płatne – 250 PLN (brutto).
 • Koszt uczestnictwa obejmuje udział w całym wydarzeniu, materiały dotyczące warsztatów i Instytutu, lunch oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych.
 • Koszt uczestnictwa nie obejmuje ceny noclegów. Uczestnik indywidualnie dokonuje rezerwacji i opłaca wybrany przez siebie hotel.
 • Ostatecznym terminem zarejestrowania się i dokonania wpłaty jest 19 września 2019 r (włącznie).
 • Rejestracja jest możliwa tylko poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line (link podany poniżej).
 • Podstawą do dokonania płatności jest:
  • e-mail – potwierdzenie zgłoszenia na warsztaty – otrzymany drogą elektroniczną po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego,
  • zamieszczone w tym e-mailu dane: wysokość opłaty, numer identyfikacyjny nadany przy rejestracji oraz konto bankowe.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury będą wystawione po otrzymaniu wpłaty za uczestnictwo w warsztatach.
 

Opłaty oraz rejestracja uczestników warsztatów

Koszt udziału w wydarzeniu

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 250 PLN (brutto)
 

Wnoszenie opłat - dane do przelewu bankowego

Opłatę, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego (poniżej), należy wpłacać na konto bankowe.
Dane do przelewu bankowego:
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
BANK: PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała
32 1240 4142 1111 0000 4823 8630 (PLN)
Kod banku: 1240 4142
IBAN: PL 39 1240 4142 1978 0000 4823 0559 (EUR)
SWIFT: PKOPPLPW
W tytule przelewu prosimy wpisać:
Warsztaty emisji, imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata oraz numer identyfikacyjny nadany przy rejestracji.

Formularz rejestracyjny