Pomiar ciągły stężenia NH₃ oraz dodatkowo N₂0, NO i NO₂

Dynamiczny pomiar stężenia NH₃ (dodatkowo N₂0, NO i NO₂) zarówno przed jak i za układem oczyszczania spalin SCR.
Pomiar wykonywany w badaniach rozwojowych, głównie w testach WLTC oraz RDE, m.in. w celu optymalizacji sterowania wtrysku AdBlue oraz poprawy sprawności układu oczyszczania spalin SCR.
 
Zakresy pomiarowe urządzenia HORIBA MEXA-ONE-QL-NX:
  • NH₃: low 0 – 50 ppm, high 0 – 2000 ppm
  • N₂0: low 0 – 100 ppm, high 0 – 2000 ppm
  • NO: low 0 – 100 ppm, high 0 – 5000 ppm
  • NO₂: low 0 – 50 ppm, high 0 – 2000 ppm
Zakres pomiarowy urządzenia AVL AMA i60 LDD:
  • NH₃: 0 – 5000 ppm

Urządzenia

  • Urządzenie do pomiaru stężenia NH₃, N₂0, NO i NO₂: HORIBA MEXA-ONE-QL-NX
  • Urządzenie do pomiaru stężenia NH₃: AVL AMA i60 LDD