Archiwum przetargów publicznych

16.10.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na elektrochemiczny  mikroskop skaningowy.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
12.10.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na mikroskop cyfrowy do bezdotykowych pomiarów 2D oraz 3D, inspekcji w czasie rzeczywistym, analizy obrazu i danych pomiarowych.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
05.10.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na mobilne urządzenie do pomiaru liczby cząstek stałych (PN PEMS).
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
3.10.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę aparatury do wykrywania mikroprzerw w instalacjach elektrycznych samochodów
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 11.09.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę kamery termowizyjnej do zastosowań badawczych i rozwojowych.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
 
6.09.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę aparatury do wykrywania mikroprzerw w instalacjach elektrycznych samochodów
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
 
Informujemy, że ze względu na zaistniałe wątpliwości i powyższe pytania wydłużamy termin składnia ofert do dnia 25.09.2017
 
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”
 
 
11.07.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, automatycznego analizatora wodoru (H), tlenu (O) i azotu (N).
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
 
 
11.07.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę (wraz z instalacją i uruchomieniem) fabrycznie nowej, automatycznej, elektrycznej stapiarki próbek mineralnych (stałych i proszkowych) i polimerów, dla celów analizy WD-XRF.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
 
 
 
 
16.11.2016
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację systemu indykacji.
Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższy załącznik:
 

 
04.04.2016
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 

 
22.01.2016
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 
„Niniejszym informujemy, że na prośbę jednego z potencjalnych Oferentów przedłużamy termin składania ofert do dnia 29.02.2016r., do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w pomieszczeniu 401 Instytutu BOSMAL w dniu 29.02.2016r. o godzinie 12:30.”
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”
 

 
02.12.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację fabrycznie nowego wyposażenia do analizatora termo - grawimetrycznego Q500 do analiz łączonych TGA-IR.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 

 
18.11.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.
  
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
  
„Niniejszym informujemy, że na prośbę potencjalnego Oferenta
przedłużamy termin składania ofert do dnia 04.12.2015r., do godz. 12:00”
 
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie.
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”
 

 
15.09.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę komory korozyjnej CCT.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

 
03.09.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę systemu do badań emisji spalin.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Niniejszym informujemy, że w dniu 18.09.2015r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.
 
Szczegóły w załączniku:
 
Niniejszym informujemy, że w dniu 25.09.2015r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.
 
Wyjaśnienie w załączniku:
 
 

13.08.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
13.05.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę młota wahadłowego 450J.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
  
„Niniejszym informujemy, że z uwagi na liczne zapytania przedłużamy termin składania ofert do dnia 22.05.2015 .”
 
 

 
28.01.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu chromatograficznego.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 

 
26.01.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę matrycowego miernika luminacji i barwy.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 

 
23.01.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8.
ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę systemu indykacji.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 

 
04.08.2014
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę hamowni podwoziowej do badań emisji spalin, zużycia paliwa i pomiarów osiągów samochodów z napędem na cztery koła.
 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
16.07.2014
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę kompletnego, fabrycznie nowego, stanowiska bezwładnościowego.
 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Pytania i odpowiedzi:
 

 
12.03.2014
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego.
 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
  
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
Pytania i odpowiedzi:
 

 
06.11.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację fabrycznie nowego fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF).
 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
  
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
Pytania i odpowiedzi:
 

 
29.11.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu pomiarowego do określania liczby i średnic cząstek stałych w spalinach silnika spalinowego wraz z kondycjonerem spalin.
 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
30.10.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu analizatorów do analizy składu spalin z silnika spalinowego.
  
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
15.10.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska hamownianego do badań silników spalinowych i napędów hybrydowych w stanach przejściowych, dynamicznych wraz z urządzeniami do analizy spalin w zakresie emisji cząstek stałych i sadzy.
  
Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
  
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
Załączniki
Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1
 

 
03.10.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę kompletnego stanowiska do badań skrzyń biegów.
 
 Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
Załączniki
Pytania i odpowiedzi 1
 

 
16.11.2012
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę wideo-endoskopu przemysłowego.
  
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Wynik przetargu:
 
Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wideo-endoskopu przemysłowego wygrała firma Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, uzyskując 95 punktów.
 
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2
 

 
09.11.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony,
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę systemu do pomiaru ciśnienia spalania (indykacji)
w silnikach spalinowych.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiaru ciśnienia spalania wygrała firma AVL List GmbH, Hans List Platz , A-8020 Graz, uzyskując 88 punktów.
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1
  

 
01.08.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę komory do badań emisji z materiałów.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 Niniejszym informujemy, iż do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. wpłynął wniosek jednego z potencjalnych oferentów, dotyczący przesunięcie terminu składania ofert na komorę do badań emisji z materiałów.
 
W związku z powyższym Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 05.09.2011 r do godz. 12:00, a otwarcie ofert na dzień 05.09.2011 r. godz. 12:30.
 
Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory do badan emisji wygrała firma Spectro-Lab, al. 3 Maja 2, 00-391 Warszawa, uzyskując 100 punktów.
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2
 

 
26.07.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu analizatorów do ciągłej analizy spalin z pojazdu na hamowni podwoziowej.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu analizatorów do ciągłej analizy spalin z pojazdów na hamowni podwoziowej
wygrała firma HORIBA GmbH, Kaplanstrasse 5, A-3430 Tulln, uzyskując 92 punktów.
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1
 

  
26.07.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu analizatorów do pomiaru emisji spalin na hamowni silnikowej.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu analizatorów do pomiaru emisji spalin na hamowni silnikowej
wygrała firma AVL List GmbH, Hans List Platz 1, A-8020 Graz, uzyskując 100 punktów.
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1
 

 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC dla Instytutu Bosmal.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC wygrała firma
PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o ul. Puławska 30302-785 Warszawa,
uzyskując 95 punktów.
 
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1
 

  
09.05.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC dla Instytutu Bosmal.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Niniejszym informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp.
  

 
10.11.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA dla Instytutu Bosmal.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Informujemy, że przetarg nieograniczony dotyczący dostawy różnicowego kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA, wygrała firma Spectro-Lab, al. 3 maja 2, 00-391 Warszawa, uzyskując łącznie 100 punktów.
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2
 

  
03.11.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę systemu do pomiaru liczby cząstek stałych dla Instytutu Bosmal.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
  
Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiaru liczby cząstek stałych, wygrała firma HORIBA GmbH, A-3430 Tulln, Kaplan-Straße 5, uzyskując łącznie 87,16 punktów.
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2
  


 
Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009 r. poz. 1240), z dniem 1.01.2010 r. Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, na podstawie jej art. 9 pkt 14, przestał być jednostką sektora finansów publicznych.
 
W związku z powyższym Ośrodek podmiotowo nie jest obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.).