Badania opraw oświetlenia ogólnego

Badania opraw

Laboratorium fotometryczne oferuje szeroki zakres akredytacji na prowadzone badania oraz potwierdzone doświadczenie naszego personelu badawczego . Raporty z badań i pliki fotometryczne przygotowywane są indywidualnie dla badanej oprawy. Wskazania naszej aparatury badawczej monitorowane są w sposób ciągły oraz przy użyciu wzorców rejestrowanych przez Główny Urząd Miar w celu zapewnienia w pełni wiarygodnych wyników badań. 
 
Ponadto, oprócz badań z zakresu techniki świetlnej laboratorium oferuje szeroki zakres badań mających na celu rozwój oraz kontrolę jakości produktów oświetleniowych. 
 
fot.: Badania z użyciem ław fotometrycznych.
 

Zakres badań

Badania fotometryczne

 • Strumień świetlny, skuteczność świetlna
 • Rozsył światłości, pomiary brył fotometrycznych z rozdzielczością kątową do 0,1˚ z użyciem szybkiego goniofotometru
 • Parametry kolorymetryczne:
  • wskaźnik oddawania barw (CRI),
  • temperatura barwowa (Tc) oraz temperatura barwowa najbliższa(CCT)
  • współrzędne chromatyczności
 • Badania goniospektroradiometryczne
 • Zagrożenie fotobiologiczne światłem niebieskim
 • Badania luminancji matrycowym miernikiem luminancji,
 • Pomiar migotania, światłości efektywnej oraz parametrów czasowych sygnału świetlnego
 • Pomiary spektroradiometryczne w zakresie od 200 do 1100 nm
 • Pomiary transmisji, odbicia dla różnych geometrii 
 • Obliczenia i wizualizacje:
  • pliki fotometryczne
  • wykresy izokandeli, izoluks
  • szacowanie olśnienia
  • obliczenia w programie Dialux.
 
fot.: Badanie strumienia świetlnego w kuli całkującej.

Badania elektryczne

 • Parametry elektryczne:
  • moc czynna, bierna, pozorna
  • współczynnik mocy
  • współczynnik zawartości harmonicznych (THDi)
 • Obliczanie strat (np. w postaci ciepła na module LED)
 
fot.: Badania elektryczne przy użyciu oscyloskopu.

Badania odporności na pył i wodę

 • IPX1 - IPX9
 • IP5X - IP6X
 
fot.: Testy zanurzeniowe.

Badania trwałościowe, wytrzymałościowe

 
fot.: Badania starzeniowe.

Inne

 • Badania termowizyjne
 • Szoki temperaturowe
 
fot.: Badanie termowizyjne oprawy specjalistycznej.
 
 

Pomieszczenie badawcze

Badania fotometryczne prowadzone są klimatyzowanej ciemni fotometrycznej wyposażonej w tunel fotometryczny o długości 25 m. Do badań wykorzystywany jest między innymi:
 
 • Szybki goniofotometr
 • Matrycowy miernik luminancji LumiCam 1300 Advanced
 • Spektroradiometry: Jeti Specbos 1201, Stellarnet SILVER-Nova, GLX 10
 • Fotometr-radiometr RF-100
 
fot.: Goniofotometr.

Kompetencje naszych specjalistów

Doświadczenie i wiedzę naszego personelu badawczego potwierdza szeroki zakres akredytacji na badania fotometryczne oraz publikacje naukowe. Ponadto nasi pracownicy regularnie czynnie biorą udział w Krajowych Konferencjach Oświetleniowych organizowanych przez Polski Komitet Oświetleniowych 
 

Spis publikacji naukowych:

 1. Legierski M., Michałek P.(2018) Assessment of photobiological safety of passing beam and driving beam headlamps with different light sources, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.421 032016
 2. Legierski M., Michałek P.(2017) Automated system for measurement of luminous intensity distributions with imaging photometer, Lux Europa proceedings 2017
 3. Legierski M., Michałek P.(2017) Zautomatyzowane stanowisko do pomiarów przestrzennych rozsyłów światłości miernikiem matrycowym (Przegląd Elektrotechniczny)
 4. Legierski M., Michałek P.(2017) Realizacji i zastosowanie szybkiego goniofotometru do pomiarów przestrzennych rozsyłów światłości przednich lamp samochodowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12/2017
 5. Legierski M., Michałek P. (2017), Praktyczne aspekty zastosowania matrycowego miernika luminancji do pomiaru charakterystyk optycznych na przykładzie optycznych odpłaszaczy zwierząt, “Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 6/2017
 6. Legierski M., Michałek P. (2016), Zastosowanie matrycowego miernika luminancji do pomiarów przestrzennego rozsyłu światłości lamp i opraw, “Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 12/2016 
 7. Domagała D., Michałek P. (2016), Pomiary fotometryczne błyskowych urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych przy użyciu szybkiego fotometru, „Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe” 6/2016