Filmy i prezentacje o BOSMAL

Film przedstawiający działalność Instytutu

Film przedstawiający działalność badawczą Instytutu

Film przedstawiający działalność projektową i produkcyjną Instytutu

Prezentacja - kluczowe obszary działalności Instytutu (2018)