Projekt

Konsorcjum firm: FSE - Fabryki Samochodów Elektrycznych Sp. z o.o. oraz Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach programu Inteligentny Rozwój pt.: „Opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energii”.
 

Cele projektu

Wprowadzenie rozwiązań ekologicznego transportu w przestrzeni zurbanizowanej. Stworzenie kompleksowej oferty pojazdów do transportu towarów z napędem elektrycznym.
 

Planowane efekty

Stworzenie kompleksowej oferty pojazdów elektrycznych z zastosowaniem EMS (Energy Management System)
 
Wartość projektu: 6 663 530,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 496 869,48 PLN