Opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energii

Projekt

W ramach Programu sektorowego „INNOMOTO” (środki Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020) Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o. (jako konsorcjant wraz z FSE - Fabryką Samochodów Elektrycznych Sp. z o.o.) współrealizuje projekt pt. "Opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energii”.
 

Cele projektu

Wprowadzenie rozwiązań ekologicznego transportu w przestrzeni zurbanizowanej. Stworzenie kompleksowej oferty pojazdów do transportu towarów z napędem elektrycznym.
 

Planowane efekty

Stworzenie kompleksowej oferty pojazdów elektrycznych z zastosowaniem EMS (Energy Management System)
 
Wartość projektu: 6 663 530,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 496 869,48 PLN

Okres realizacji projektu

07.2017 r. – 09.2020 r.
 
 
Przykładowe zdjęcia wyników naszych prac – poniżej.