SYSTEM WIBRACYJNY

 06.11.2020r.
 
 
13.10.2020r.
 
 
 
23.09.2020r.
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 16.07.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
Pytania i odpowiedzi
 
 
 
08.09.2020r.
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na  dostawę systemu wibracyjnego.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik.
 
Załącznik

KOMORA KLIMATYCZNA PRZEZNACZONA DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM WIBRACYJNYM

30.11.2020
 
13.10.2020r.
 
 
08.09.2020r.
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę komory klimatycznej przeznaczonej do współpracy z systemem wibracyjnym.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik.
 
Załącznik

ROZBUDOWA CENTRUM KOMPETENCJI ROZWOJU UKŁADÓW NAPĘDOWYCH HYBRYDOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ALTERNATYWNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


02.10.2020r.
 
 
 
 
21.08.2020r.
 
 
 
06.08.2020r.
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 29.07.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
Pytania i odpowiedzi

We hereby inform that BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd. on July 29th  2020 have received an inquiry of a potential bidder concerning the ToR. Below we provide explanations.
 
Questions and answers
 
17.07.2020r.
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 16.07.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
Pytania i odpowiedzi
 
We hereby inform that BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd. on July 16th  2020 have received an inquiry of a potential bidder concerning the ToR. Below we provide explanations.
 
 
 
14.07.2020r.
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na rozbudowę centrum kompetencji rozwoju układów napędowych hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych pojazdów samochodowych. 
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
Poniższe tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim ma charakter wiążący.
 
We hereby inform, that the BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, announces an unlimited Public Tender in accordance with the Public Procurement Law specified in the Regulation issued on the basis of article 11. paragraph 8. Public Procurement Law from January 29, 2004 (Journal of Laws of 2015 No. 2164 and 2016 No. 1020, as amended), for extension of the competence center for development of hybrid, electrical and alternative motor vehicles. 
 
Please find details below.
 

STANOWISKO BADAWCZE DLA NOWEJ GENERACJI SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH I NAPĘDÓW HYBRYDOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA LATA 2020-2030, ZASILANYCH PALIWAMI ALTERNATYWNYMI I SYNTETYCZNYMI- UNIEWAŻNIONY

___________________________________________________________________
 
21.05.2020r.
 
Niniejszym informujemy, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej  odrzuceniu. W związku z powyższą okolicznością postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1pkt.1 p.z.p.
 
 
 
12.05.2020
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 01.05.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
 
We hereby inform that BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd. on May 1st 2020 have received an inquiry of a potential bidder concerning the ToR. Below we provide explanations.
 
 
 
 
07.05.2020
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.05.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
 
 
We hereby inform that BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd. on May 4th 2020 have received an inquiry of a potential bidder concerning the ToR. Below we provide explanations.
 
 
 
17.04.2020
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot  określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska badawczego dla nowej generacji silników samochodowych i napędów hybrydowych przewidzianych na lata 2020-2030, zasilanych paliwami alternatywnymi i syntetycznymi.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
Poniższe tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim ma charakter wiążący.
 
We hereby inform, that the BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, announces an unlimited Public Tender in accordance with the Public Procurement Law specified in the Regulation issued on the basis of article 11. paragraph 8. Public Procurement Law from January 29, 2004 (Journal of Laws of 2015 No. 2164 and 2016 No. 1020, as amended), for delivery of test bench dedicated for the new generation of automotive engines and hybrid powertrains provided for years 2020-2030, powered by alternative and synthetic fuels. 
 
Please find details below.
 
 
 
 

EMULATOR BATERII


 
13.02.2020
 
 
16.01.2020r.
 
 
 
09.01.2020r.
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 07.01.2020r.  wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
  
 
27.12.2019
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 11.12.2019r.  wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
Na prośbę potencjalnych oferentów termin otwrcia ofert zostaje przesunięty na dzień 16.01.2020r.
 
 
 
22.11.2019
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot  określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę  nowego emulatora baterii do posiadanego przez Zamawiającego stanowiska do badań układów napędowych AVL 412.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

Dostawa chromatografu jonowego umożliwiającego równoczesną analizę kationów i anionów

___________________________________________________________________
25.07.2019
 
 
11.07.2019
 
 
 02.07.2019
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę  chromatografu jonowego umożliwiającego równoczesną analizę kationów i anionów.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki

System ładowania/rozładowywania baterii litowych

___________________________________________________________________
09.07.2019
 
 
19.06.2019
 
 
 
11.06.2019
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację nowego systemu pozwalającego na ładowanie i rozładowywanie pakietów i modułów baterii litowych.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki

Wyposażenie dynamometru do badań hamulców LINK M3000 - UNIEWAŻNIONY

___________________________________________________
 
10.06.2019
 
„Niniejszym informujemy, że zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o:
-          art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp -  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
oraz
 
-      art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia."
 
 
07.06.2019
 
 
03.06.2019
 
 
 
 
17.05.2019
 
Niniejszym informujemy, że z uwagi na prośbę potencjalnych Oferentów, zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2019r.
 
 
 
 
 
14.05.2019
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę wyposażenia dynamometru do badań hamulców LINK M3000.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki - wersja polska
 
 
 
 

RAMIĘ POMIAROWE Z GŁOWICĄ LASEROWĄ

___________________________________________________
17.06.2019
 
Niniejszym informujemy, że z uwagi na prośbę Wykonawcy termin zawarcia Umowy zostaje przesunięty na dzień 27.06.2019r.
 
 
11.06.2019
 
 
06.05.2019
 
 
 
 24.04.2019
 
 
 
19.04.2019
 
 
Niniejszym informujemy, że z uwagi na prośbę potencjalnych Oferentów, zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.05.2019r.
 
 
 15.04.2019
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę ramienia pomiarowego z głowicą laserową.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

OSCYLOSKOP CYFROWY

___________________________________________________
03.10.2018
 
21.09.2018
 
 
 
19.09.2018
 
Pytania i odpowedzi
 
 
 18.09.2018
 
Pytania i odpowedzi
 
12.09.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę oscyloskopu cyfrowego do badań EMC kompatybilności elektromagnetycznej.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki

MOBILNE URZĄDZENIE DO POMIARU LICZBY CZĄSTEK STAŁYCH (PN PEMS)

___________________________________________________
25.09.2018
 
Wynik
 
07.09.2018
 
 
31.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę mobilnego urządzenia do pomiaru liczby cząstek stałych (PEMS)
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki

WYPOSAŻENIE STANOWISKA HAMOWNIANEGO

___________________________________________________
27.09.2018
 
 
10.09.2018
 
 
31.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na wyposażenia stanowiska hamownianego..
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

SYSTEM WIBRACYJNY

___________________________________________________
 
04.09.2018
 
Wynik
 
23.08.2018
 
 
 22.08.2018
Pytania i odpowedzi
 
20.08.2018
 
 
16.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę Systemu wibracyjnego.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

SPEKTROFOTOMETR WIELOKĄTOWY

___________________________________________________
01.10.2018
 
 
 
21.08.2018
 
 
10.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę Spektrofotometru Wielokątowego.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

OLFAKTOMETR

___________________________________________________
07.08.2018
 
Wynik
 
23.07.2018
 
 
 
13.07.2018
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację Olfaktometru.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

OLFAKTOMETR

___________________________________________________
04.07.2018
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie.”
 
 
 
14.06.2018
 
 
06.06.2018
 
Informujemy, iż w związku z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, opublikowane zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami. 
Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ na etapie przygotowania oferty. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
 
30.05.2018
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację Olfaktometru.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.