Badanie odporności na szoki termiczne w komorze temperaturowej

Badanie odporności na szoki termiczne w komorze temperaturowej

Parametry techniczne:

  • temperatura powietrza w komorze: min. -40 ± 1°C,
  • temperatura płynu: do 180°C,
  • przepływ płynu: od 0,5 do 10 l/min,
  • płyn: glikol/ roztwór wodny,
  • ilość badanych obiektów: od 1 do 2.

Legenda:

1 - komora temperaturowa
2 - radiator
3 - nagrzewnica
4 - zawory
5 - pompa