Badania odporności wyrobów na promieniowanie UV

Komora starzeniowa UVTest

UVTest jest to komora starzeniowa z 8 fluorescencyjnymi lampami UV (UVA 340, UVB 313, UVA 351). Urządzenie przeznaczone jest do badania odporności na fotooksydację, czyli na promieniowanie ultrafioletowe (UV) w jego najbardziej destrukcyjnym zakresie – UVA i UVB.
 
Komora UVTest pozwala na kontrolowanie parametrów testów: natężenia promieniowania UV oraz temperatury próbek podczas testu. Programowanie testów oraz nadzorowanie ich przebiegu odbywa się poprzez wbudowany kontroler mikroprocesorowy z dotykowym ekranem LCD. Wysoką powtarzalność wykonywanych badań zapewnia system kalibracji promieniowania ultrafioletowego (UV).
 
  • Zakres regulacji natężenia promieniowania: od 0,35 do 1,55 W/m2 dla lamp UV-A i od 0,35 do 1,23 W/m2 dla lamp UV-B,
  • Zakres regulacji temperatury czarnej płytki (BPT): 35-80°C dla fazy ze światłem, 35-60°C dla fazy kondensacji/ nadeszczania.

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 4892-3
  • PN-EN ISO 16474-3
  • SAE J 2020
  • ASTM G154
  • i inne (w tym normy klientów)
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 4892-3 Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
PN-EN ISO 16474-3 Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
SAE J 2020 Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Fluorescent UV and Condensation Apparatus
ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials