Pomiary odkształceń oraz testy zmęczeniowe wahaczy

Parametry techniczne

  • Siłownik liniowy do 50kN ze sterownikiem MTS FlexTest 60
  • Temperatura: otoczenia
  • Rejestracja sygnału obciążenia
  • Możliwość obciążenia więcej niż jednym siłownikiem jednocześnie
  • Badania tensometryczne naprężeń
  • Program - MultiPurpose TestWare (MPT) - MTS
  • Program - Weibull++7 - (ReliaSoft)
  • Pomiar deformacji za pomocą optycznego system pomiarowego TRITOP (przez partnerów BOSMAL)