Pomiar charakterystyki pedału sprzęgła

 
Innym przykładem tego typu badań jest pomiar charakterystyki pedału sprzęgła w którym mierzona jest siła na pedale sprzęgła do jego skoku.