W ramach naszych usług oferujemy Państwu:
 
  • Prace w zakresie analiz technicznych I i II stopnia, przyczyn powstawania uszkodzeń prostych, wad funkcjonalnych oraz wad elektryczno/elektronicznych.
  • Badania uszkodzonych części/podzespołów w zakresie stwierdzonych usterek.
  • Opracowywanie raportów z analizy usterek.
  • Spotkania z dostawcami w zakresie wprowadzenia korekt po analizach technicznych.