BOSMAL jest centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.).
 
W związku z powyższym Instytut oferuje w swoim zakresie opracowanie obiektywnych opinii o innowacyjności na potrzeby planowanych inwestycji ze wsparciem Programów Operacyjnych UE, w oparciu o niezależną ocenę naszych ekspertów.
 
BOSMAL opracowuje:
  • opinie o innowacyjności produktu,
  • opinie o innowacyjności procesu,
  • opinie o innowacjach technologicznych,
  • opinie o innowacjach nietechnologicznych.