Zakres prac wykonywanych przez rezydentów BOSMAL:
 
 • W zakresie produkcji na poziomie zakładu silników:
  • Lokalne wsparcie zakładu silników podczas faz montażu silników (zgodność komponentów, weryfikacja montażu i funkcjonalności)
  • Pierwszy poziom diagnozowania incydentów podczas montażu silników oraz występujących niezgodności, opracowanie propozycji eliminowania takich niezgodności
  • Lokalne wsparcie techniczne dla służb w zakładzie silników w zakresie interpretacji dokumentacji konstrukcyjnej, normalizacyjnej, wymaganych warunków technicznych
  • Lokalne wsparcie zakładu silników w procesach zatwierdzania części do produkcji seryjnej
  • Reprezentowanie służb Inżynierii Produktu podczas procesu PFMEA na poziomie zakładu silników
  • Analiza zasadności i wykonalności zmian konstrukcyjnych żądanych przez zakład silników, opracowanie propozycji takich zmian
  • Prace konstrukcyjne wynikające z doraźnych potrzeb procesu produkcyjnego
  • Koordynacja przepływu informacji do/z Inżynierii Produktu/zakładu silników
  • Przed-produkcyjne próby montażowe prototypowych silników/komponentów silników w celu identyfikacji wszelkich potencjalnych zakłóceń w procesie montażowym oraz możliwych kolizji z innymi komponentami silnika/urządzeniami na linii montażowej
  • Współpraca z dostawcami komponentów do silnika na etapie wdrażania ich do montażu silnika – identyfikacja potencjalnych problemów podczas procesu montażu
  • Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy zakładem a służbami Inżynierii Produktu (PE)
  • Reprezentowanie służb Inżynierii Produktu w trakcie narad jakościowych i montażowych 
 • W zakresie testów silnika na ostatnim etapie montażu:
  • Lokalne wsparcie podczas faz testowania (kabiny zimne, kabiny gorące, próby szczelności silnika)
  • Pierwszy poziom diagnozowania problemów silnikowych oraz problemów w kabinach testowych, spotykanych podczas fazy testowania
  • Obsługa centralek ECU na obszarze testów gorących (programowanie centralek ECU, kasowanie kodów usterek, modyfikacja kalibracji przy pomocy INCA oraz ETAS 590)
 •  W zakresie obsługi produkcji pojazdów:
  • Prace wynikające z doraźnych potrzeb procesów produkcyjnych FCA Poland
  • Uzgodnienia konstrukcyjne
  • Współpraca ze służbami konstrukcyjnymi Dyrekcji Technicznej FCA
  • Opiniowanie wniosków o zmiany konstrukcyjne i redukcji kosztów
  • Opiniowanie wniosków zgłaszanych przez inne służby – technologiczne, zaopatrzenie, itp.
  • Opiniowanie kart odstępstw
  • Wyjaśnienia techniczne różne – materiałowe, tolerancje, połączenia spawane, połączenia gwintowe, itp.
  • Udział w naradach produkcyjnych i jakościowych
  • Bieżąca współpraca ze Służbami Zarządzania wyrobem i Zmianami