Aparatura badawcza - wybrane urządzenia

Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)