International Exhaust Emissions Symposia

BOSMAL jest organizatorem International Exhaust Emissions Symposium. Obserwowany jest stały wzrost zainteresowania tym sympozjum, które stało się jednym z najważniejszych, odbywających się w Polsce, forów wymiany wiedzy naukowej, koncentrujących się na zagadnieniu emisji związków szkodliwych spalin samochodowych. W latach 2013-2016 odbyły się dwa sympozja 4th i 5th International Exhaust Emissions Symposium, w których uczestniczyło odpowiednio 120 i 140 przedstawicieli jednostek naukowych z Europy i USA. W obydwu przypadkach 23 na 25 zaprezentowanych referatów przedstawianych było przez uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe. Sympozjum jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów i specjalistów związanych z przemysłem motoryzacyjnym, w tym głównie zajmujących się aspektem emisji spalin z pojazdów ale również innymi aspektami eksploatacji pojazdów samochodowych. O wysokim poziomie i znaczeniu sympozjum najlepiej świadczy obecność zasłużonych i doskonale rozpoznawalnych na świecie uczestników.

The 6th International Exhaust Emissions Symposium

6th International Exhaust Emissions Symposium - 14-15 June 2018

Proceedings IEES 2018 - pobierz (151 MB)

 The 6th International Exhaust Emissions Symposium - reportage

The 5th International Exhaust Emissions Symposium

5th International Exhaust Emissions Symposium - 19 - 20 May 2016 

 The 5th International Exhaust Emissions Symposium - reportage

The 4th International Exhaust Emissions Symposium

4th International Exhaust Emissions Symposium - 22-23 May 2014

The 4th International Exhaust Emissions Symposium - reportage

The 3rd International Exhaust Emissions Symposium

3rd International Exhaust Emissions Symposium and Celebrations to mark BOSMAL's 40th anniversary - 24-25 May 2012

The 3rd International Exhaust Emissions Symposium - reportage

The 2nd International Exhaust Emissions Symposium

2nd International Exhaust Emissions Symposium and Opening of new Engine test cells - 26-27 May 2011 

The 2nd International Exhaust Emissions Symposium - reportage

The 1st International Exhaust Emissions Symposium

1st International Exhaust Emissions Symposium and Opening of New Emissions Testing Laboratory - 20/21 May 2010

The 1st International Exhaust Emissions Symposium - reportage