Zapach materiałów i wyrobów

 • Badania prowadzone są bezpośrednio w szklanych naczyniach badawczych przez wyszkolony panel wąchający. Ocenie poddaje się zarówno intensywność zapachu w odpowiedniej skali, rodzaj zapachu (opis słowny) jak i subiektywne odczucia (przyjemny, nieprzyjemny).
 • Dodatkowo prowadzimy badania zapachu materiałów i wyrobów po testach emisyjnych w komorze 1m3, jak również ocenę zapachu i jakości powietrza w kabinach samochodów. Próbki pobierane są do inertnych worków, a następnie oceniane z wykorzystaniem olfaktometru.
 • Możliwe jest również wskazanie konkretnych substancji odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach materiału lub wyrobu poprzez analizę chromatograficzną połączoną z olfaktometrią.
 • Uczestniczymy w zewnętrznych szkoleniach z zakresu oceny zapachu, nasze kompetencje są stale utrzymywane dzięki cyklicznym szkoleniom wewnętrznym i zostały potwierdzone poprzez uzyskanie akredytacji PCA, udziałem w zewnętrznych badaniach biegłości.
Prowadzimy sensoryczną ocenę zapachu materiałów i gotowych wyrobów w różnych temperaturach i warunkach m. in. wg norm: 
 • VDA 270 „Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles”
 • PV 3900 „Components in passenger compartment. Odor test”
 • FLTM BO 131-03 „Interior odor test”
 • MS 300-34 “Test method of odor for interior materials”
 • GMW 3205 “Determining the resistance to odor propagation of interior materials”
 • GME 60276 “Test method for determining the resistance to odour propagation of trim materials”
 • EDS-T-7603 “Test method for odor of interior materials”
 • VCS 1027, 2729 “Odour of trim materials in vehicles”
 • TPJLR.52.458 “Determination and assessment of odour from interior trim materials, components and assemblies”
 • SES N 2405 “Odor sensory evaluation”
 • TSM 0505 G “Smell quality of non-metallic materials”
 • BSDM 0505 “Smell quality of non-metallic materials”
 • SAE J1351 “Hot odor test for insulation materials”
 • oraz innych na zapytanie. 
Paleta zapachów
Paleta zapachów
Nr dokumentu Tytuł/Opis
VDA 270 Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles
PV 3900 Components in passenger compartment. Odor test
FLTM BO 131-03 Interior odor test
MS 300-34 Test method of odor for interior materials
GMW 3205 Determining the resistance to odor propagation of interior materials
GME 60276 Test method for determining the resistance to odour propagation of trim materials
EDS-T-7603 Test method for odor of interior materials
VCS 1027, 2729 Odour of trim materials in vehicles
TPJLR.52.458 Determination and assessment of odour from interior trim materials, components and assemblies
SES N 2405 Odor sensory evaluation
TSM 0505 G Smell quality of non-metallic materials
BSDM 0505 Smell quality of non-metallic materials
SAE J1351 Hot odor test for insulation materials
VW 50180 Components, Semi-Finished Products, and Materials in the Vehicle Interior – Emission Behaviour