Szczegółowy zakres uprawnień do przeprowadzania badań typu przedmiotu wyposażenia lub części dla określonych kategorii pojazdu

Szczegółowy zakres uprawnień do przeprowadzania badań homologacyjnych typu wyposażenia lub części dla kategorii pojazdu M, N, O, L, T, R, C, S - zgodnie z Decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr H.840.160.2021.5.H z dnia 27.07.2021

Dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (kat. M, N, O):

 • 70/157/EEC Poziom dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących
 • 70/221/EEC (Zał. 2) Tylne zabezpieczenia
 • 70/222/EEC Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych
 • 71/320/EEC Układy hamulcowe
 • 76/114/EEC Tabliczki znamionowe
 • 76/756/EEC Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej
 • 76/757/EEC Światła odblaskowe
 • 76/758/EEC Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne
 • 76/759/EEC Kierunkowskazy
 • 76/760/EEC Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej
 • 77/538/EEC Tylne światła przeciwmgłowe
 • 77/539/EEC Światła cofania
 • 77/540/EEC Światła postojowe
 • 80/1269/EEC Moc silnika
 • 89/297/EEC Zabezpieczenia boczne
 • 91/226/EEC Osłony przeciwrozbryzgowe kół
 • 92/21/EEC Masy i wymiary (pojazdy kategorii M1)
 • 92/22/EEC Szyby bezpieczne
 • 94/20/EC (Zał.V.1, Zał.V.2) Urządzenia sprzęgające
 • 95/28/EC Palność materiałów konstrukcyjnych
 • 97/27/EC Masy i wymiary (pojazdy kategorii innych niż M1)
 • 2001/85/EC Pojazdy wykorzystywane do przewozu pasażerów
 • 2003/97/EC Urządzenia widzenia pośredniego
 • 2005/55/EC Emisje (Euro IV i V) pojazdów ciężkich
 • 2005/64/WE Recycling
 • 2006/40/WE Systemy klimatyzacji
 • 715/2007 Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich / dostęp do informacji
 • 692/2008 Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich / dostęp do informacji
 • 595/2009 Emisje (Euro VI) pojazdów ciężkich / dostęp do informacji
 • 672/2010 Odszraniające i odmgławiające instalacje szyby przedniej
 • 1003/2010 Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych
 • 1005/2010 Urządzenie holownicze
 • 1009/2010 Osłony kół
 • 19/2011 Tabliczka znamionowa producenta i numer identyfikacyjny pojazdu
 • 109/2011 Osłony przeciwrozbryzgowe kół
 • 458/2011 Montowanie opon
 • 582/2011 Emisje (Euro VI) pojazdów ciężkich / dostęp do informacji
 • 130/2012 Dostęp do pojazdu i jego zwrotność
 • 1230/2012 Masy i wymiary
 • 2017/1151 Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich / dostęp do informacji
 • 2017/1347 Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich / dostęp do informacji
 • 2017/2400 Emisje (Euro VI) pojazdów ciężkich / dostęp do informacji
 

Dla ciągników rolniczych i leśnych (kat. T, R, C, S):

 • 76/432/EEC Urządzenia hamujące
 • 2009/60/EC Prędkość maksymalna (Zał. 1.1 prędkość maksymalna, Zał. 1.2 skrzynie ładunkowe)
 • 2009/144/EC Niektóre części i cechy kołowe ciągników rolniczych i leśnych (Zał. 1 Wymiary i masy przyczepy, Zał. 2 Regulator prędkości i ochrona części napędowych, części wystających i kół, Zał. 3 Szyby (oprócz: Zał. 3 p.8.1.3.3 Badanie odporności na działanie promieniowania))
 • 2016/1628 Emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach
 • 2018/985 Efektywność środowiskowa i osiągi jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich silników
 
 

Dla pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (kat. L):

 • 134/2014 Efektywność środowiskowa i osiągi jednostki napędowej
 
 

Dla pojazdów kat. M, N, O, L, T, R, C i S zgodnie z Regulaminem ONZ nr:

 • 1: Światła główne samochodowe z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1
 • 3: Urządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 4: Urządzenia do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 5: Reflektory samochodowe typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi
 • 6: Kierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 7: Przednie i tylne światła pozycyjne, światła hamowania oraz światła obrysowe pojazdów silnikowych (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep
 • 8: Światła główne pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)
 • 10: Kompatybilność elektromagnetyczna (Zał. 10 Badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na stany przejściowe oraz emisja stanów przejściowych z tych podzespołów)
 • 11: Zamki i elementy mocowania drzwi
 • 13: Pojazdy kategorii M, N i O w zakresie hamowania
 • 13H: Samochody osobowe w zakresie hamowania
 • 14: Kotwiczenie pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenie górnego paska mocującego ISOFIX
 • 18: Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem
 • 19: Przednie światła przeciwmgłowe pojazdów o napędzie silnikowym
 • 20: Światła główne pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (H4)
 • 23: Światła cofania i światła manewrowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 24: Emisja widocznych zanieczyszczeń i pomiar mocy silników wysokoprężnych
 • 26: Wystające części zewnętrzne
 • 27: Trójkąty ostrzegawcze (oprócz: Zał. 5 p.10 Badanie odporności na działanie wiatru)
 • 28: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze oraz pojazdy silnikowe w odniesieniu do sygnałów dżwiękowych
 • 31: Halogenowe reflektory typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami
 • 37: Żarówki używane w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepach
 • 38: Tylne światła przeciwmgłowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 39: Zespół prędkościomierza oraz jego montaż
 • 43: Materiały oszklenia bezpiecznego i ich instalacja w pojazdach (oprócz: Zał.3: p.3.2 Test wytrzymałości na uderzenie głową manekina, p. 6.1-6.3 Badanie odporności na działanie promieniowania)
 • 46: Urządzenia widzenia pośredniego oraz homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń (oprócz: p.6.2 Urządzenia widzenia pośredniego inne niż lusterka, Zał.10 Obliczanie odległości wykrywania)
 • 48: Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach
 • 49: Działania, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników o zapłonie samoczynnym oraz z silników o zapłonie iskrowym stosowanych w pojazdach
 • 50: Przednie i tylne światła pozycyjne, światła hamowania, światła kierunku jazdy oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej dla pojazdów kategorii L
 • 51: Emisja hałasu
 • 53: Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej
 • 55: Mechaniczne elementy sprzęgające zespołów pojazdów (Zał. 5. p.1; Zał. 5. p.2; Zał. 6; Zał. 7)
 • 56: Reflektory motorowerów
 • 57: Reflektory motocykli
 • 58: Tylne urządzenie zabezpieczające (TUZ) i ich instalacja
 • 59: Zamienne układy tłumiące
 • 61: Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny
 • 65: Lampy ostrzegawcze
 • 67: Określone komponenty wykorzystujące skroplony gaz ropopochodny (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych (część II)
 • 68: Mierzenie prędkości maksymalnej pojazdu, z włączeniem pojazdów elektrycznych
 • 69: Tylne tablice wyróżniające pojazdy o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczepy
 • 70: Tylne tablice wyróżniające pojazdy długie i ciężkie
 • 72: Motocyklowe reflektory o asymetrycznej wiązce światła mijania i światła drogowego, wyposażone w żarówki halogenowe (HS1)
 • 73: Boczne urządzenie zabezpieczające (BUZ) i jego instalacja
 • 74: Rozmieszczenie urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej
 • 77: Światłą postojowe pojazdów o napędzie silnikowym
 • 78: Układy hamulcowe
 • 79: Układy kierownicze
 • 82: Reflektory dla motorowerów wyposażonych w żarówki halogenowe (HS2)
 • 83: Emisja zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik
 • 84: Pomiar zużycia paliwa
 • 85: Pomiar mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych w pojazdach kategorii M i N
 • 86: Rozmieszczenie urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej
 • 87: Światła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowym
 • 89: Ograniczniki prędkości
 • 90: Zamienne zespoły okładzin hamulcowych, zamienne okładziny hamulców bębnowych, zamienne tarcze i zamienne bębny przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 91: Światła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
 • 93: Przednie urządzenia zabezpieczające (FUP) i ich instalacja
 • 96: Emisja z silników z zapłonem samoczynnym (ZS) przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w niedrogowych maszynach ruchomych
 • 97: Systemy alarmowe
 • 98: Reflektory samochodów wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła
 • 99: Gazowo-wyładowcze reflektory pojazdów
 • 100: Elektryczny układ napędowy
 • 101: Pomiar emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną
 • 102: Krótki sprzęg (Sekcja I p.5 Specyfikacje, Sekcja II P.13 Wymagania dotyczące montażu krótkiego sprzęgu)
 • 103: Zamienne urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń spalin pojazdów silnikowych
 • 104: Oznakowanie odblaskowe
 • 105: Przewóz ładunków niebezpiecznych
 • 107: Pojazdy kategorii M1 oraz M2 w odniesieniu do ich budowy ogólnej
 • 110: Określone komponenty wykorzystujące skroplony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych (część II)
 • 112: Reflektory pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe, lub oba te rodzaje świateł, i wyposażonych w żarówki lub moduły diod elektroluminescencyjnych (LED)
 • 113: Reflektory pojazdów silnikowych z symetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi i wyposażonych w żarówki, gazowo-wyładowcze źródła światła lub moduły LED
 • 115: Układy zasilania LPG (skroplonym gazem węglowodorowym) i CNG ( sprzężonym gazem ziemnym)
 • 116: Zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem
 • 118: Palność materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporność na działanie paliw lub smarów
 • 119: Światła zakrętowe pojazdów o napędzie silnikowym
 • 120: Silniki spalinowe montowane w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa
 • 123: Systemy adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych
 • 128: Elektroluminescencyjne źródła światła (LED)
 • 132: Dodatkowe układy ograniczające emisję zanieczyszczeń przeznaczonych do pojazdów ciężkich, ciągników rolniczych i leśnych oraz maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym
 • 133: Recycling
 • 136: Elektryczny układ napędowym
 • 142: Montaż opon
 • 143: Dodatkowe układy ograniczające emisję zanieczyszczeń przeznaczonych do dwupaliwowych pojazdów ciężkich (HDDF-ERS)
 • 145: Systemy kotwiczeń ISOFIX, kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX i miejsc siedzących i-Size
 • 147: Urządzenia sprzęgające pojazdów rolniczych i leśnych
 • 148: Urządzenia sygnalizacji świetlnej (LSD)
 • 149: Urządzenia do oświetlenia drogi (RID)
 • 150: Urządzenia odblaskowe (RRD)