Szczelność helowa - badanie szczelności wyrobu

Badania szczelności obiektów mogą być realizowane różnymi technikami. Wybór techniki zależy od oczekiwanej dokładności pomiaru czy wielkości nieszczelności – najbardziej dokładną techniką badania szczelności jest zastosowanie metody próżniowej z detektorem masowym. Badanie wykonywane jest na obiekcie wypełnionym helem, pod ciśnieniem atmosferycznym lub podwyższonym nawet do 250 bar lub więcej, umieszczonym w komorze próżniowej połączonej z detektorem masowym. Badanie pozwala na wykrycie wycieków rzędu 10-12 mbar*l/s. Wykorzystanie dodatkowego czujnika (sniffera) możliwe jest lokalizowanie punktów/obszarów wycieku rzędu 10-7 mbar*l/s.
 

Urządzenia

  • Helowy detektor nieszczelności PHOENIX L500i (zakres od 1000 mbar*l/s do <5*10-12 mbar*l/s)
  • Kompresor Haskel Ag-75 umożliwiający uzyskanie ciśnienia helu powyżej 400 bar
  • Komory badawcze: 300x300x500 mm oraz 800x800x1000 mm

Normy

  • DIN 8964-2
  • DIN 74104
  • QV 64037
  • inne normy produktowe i branżowe

 Zobacz także: 

Nr dokumentu Tytuł/Opis
DIN 8964-2 Circuit elements for refrigerating systems - Part 2: Sealed systems; Requirements
DIN 74104 Road vehicles - R744-Air-conditioning systems - Condenser/gas cooler
QV 64037 QV 64037 KONDENSATOR (ALLGEMEINGUELTIG)