Pomiary barwy i zmiany barwy

Ocena wizualna

Ocena wizualna zmiany barwy wykonana przy użyciu skali szarej

Badanie to (obok metody fotometrycznej) może slużyć do oceny odporność wyrobu na warunki atmosferyczne.
Oceny dokonuje się przez porównanie zmiany barwy badanej próbki roboczej z próbką nieeksponowaną za pomocą skali szarej.
 
Skalę szarą do oceny zmiany barwy stosuje się w zakresie 5-stopniowym (skala podstawowa) oraz w zakresie 9-stopniowym, odpowiadającym półstopniowym wskaźnikom odporności wybarwień.

Standardy

 • PN-EN 20105-A02
 • ISO 105-A02
Na zdjęciu: Komora byko-spectra (BYK) do oceny wizualnej z użyciem skali szarej

Metody instrumentalne

Wykonujemy pomiary barwy i zmiany barwy przy użyciu spektrofotometrów. Pomiary wykonywane są w standardowych geometriach pomiaru: 45/0, d/8, d/0 dla różnego typu materiałów odbijających, przepuszczających, rozpraszających światło, a także materiałów fluorescencyjnych.

Obiekty badań

 • tworzywa sztuczne,
 • powłoki malarskie,
 • folie odblaskowe,
 • odzież ochronna,
 • szkło.

Zakres badań

 • pomiary barwy materiału (wyniki w postaci współrzędnych: xy, CIEXYZ, CIELAB, CIELUV, itp.),
 • zmiana barwy po testach: starzeniowych, odporności na światło,
 • widmowy współczynnik odbicia, przepuszczania światła,
 • wykresy spektralne (widmowe współczynniki odbicia, transmisji),
 • pomiary rozproszenia szerokokątnego (haze).

Urządzenia

 • Spektrofotometr X-Rite Color i5
 • Spektrofotometr X-Rite CF57/CA
 • Spektrofotometr BYK-mac i
 

Spektrofotometr BYK-mac i

Spektrofotometr BYK-mac i jest unikatowym, przenośnym przyrządem, służącym jednocześnie do wielokątowego pomiaru barwy oraz analizy past metalicznych. Umożliwia on:
 • klasyczny, 5-kątowy pomiar barwy pod kątami 15º/25º/45º/75º/110º
 • dodatkowy pomiar koloru pod kątem -15º dla pigmentów interferencyjnych
 • pomiary „sparkle” i „graininess” do badania efektów skrzenia i ziarnistości pigmentów metalicznych
 • wykrywanie i pomiar zjawiska fluorescencji

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 105-A05
 • PN-EN ISO 105-J01
 • PN-EN ISO 105-J03
 • PN-ISO 7724-1
 • PN-ISO 7724-2
 • PN-ISO 7724-3
 • CIE 15:2004
 • CIE 015:2018
 • DIN 53236:2017-09
 • SAE J1545:2014-10
 • PN-EN ISO 11664-1
 • PN-EN ISO 11664-2
 • PN-EN ISO 11664-3
 • PN-EN ISO 11664-4
 • PN-EN ISO 11664-5
 • PN-EN ISO 11664-6
 • VW 50195
 • PN-EN ISO 20471
 • PN-EN 1150
 • PN-EN 13356
 • PN-EN 12899
 • Regulamin ECE nr: 27, 69, 70
 • ASTM D1003

Pomiary barwy, spektrofotometr color i5, X-Rite

Nr dokumentu Tytuł/Opis
ISO 105-A02 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour
CIE 15 Colorimetry, 3rd Edition
CIE 015 Colorimetry, 4th Edition
PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
ASTM D1003 Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics
PN-EN 12899-3 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe
PN-EN ISO 20471 Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania
PN-EN 1150 Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
PN-EN 13356 Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
PN-EN ISO 105-A05 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Instrumentalna ocena zmiany barwy i jej wyrażenie w stopniach szarej skali
PN-EN ISO 105-J01 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część J01: Ogólne zasady pomiaru barwy powierzchni
PN-EN ISO 105-J03 Tekstylia - Badanie odporności wybarwień - Część J03: Obliczanie różnic barwy
PN-ISO 7724-1 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 1: Podstawy
PN-ISO 7724-2 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 2: Pomiar barwy
PN-ISO 7724-3 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 3: Obliczanie różnic barwy
DIN 53236 Colouring materials - Conditions of measurement and evaluation for the determination of colour differences for paint coatings, similar coatings and plastics
SAE J 1545 Instrumental Color Difference Measurement for Exterior Finishes, Textiles and Colored Trim
PN-EN ISO 11664-1 Kolorymetria - Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE
PN-EN ISO 11664-2 Kolorymetria - Część 2: Iluminanty CIE normalne
PN-EN ISO 11664-3 Kolorymetria - Część 3: Współrzędne trójchromatyczne
PN-EN ISO 11664-4 Kolorymetria - Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*
PN-EN ISO 11664-5 Kolorymetria - Część 5: Przestrzeń barw CIE 1976 L*u*v* i wykres jednolitej skali chromatyczności u′,v′
PN-EN ISO 11664-6 Kolorymetria - Część 6: CIEDE2000 Reguła obliczania różnicy barwy
VW 50195 Colorimetric Evaluation of Automobile Paint Coatings
PN-EN 20105-A02 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Szara skala do oceny zmiany barwy
Regulamin nr 27 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 27 / Regelung Nr. 27 UN/ECE Uniform provisions concerning the approval of advance warning triangles
Regulamin nr 69 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 69 / Regelung Nr. 69 UN/ECE UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF REAR MARKING PLATES FOR SLOW-MOVING VEHICLES (BY CONSTRUCTION) AND THEIR TRAILERS
Regulamin nr 70 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 70 / Regelung Nr. 70 UN/ECE UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF REAR MARKING PLATES FOR HEAVY AND LONG VEHICLES