Pomiary barwy i zmiany barwy

Wykonujemy pomiary barwy i zmiany barwy przy użyciu spektrofotometrów. Pomiary wykonywane są w standardowych geometriach pomiaru: 45/0, d/8, d/0 dla różnego typu materiałów odbijających, przepuszczających, rozpraszających światło, a także materiałów fluorescencyjnych.

Obiekty badań

 • tworzywa sztuczne,
 • powłoki malarskie,
 • folie odblaskowe,
 • odzież ochronna,
 • szkło.

Zakres badań

 • pomiary barwy materiału (wyniki w postaci współrzędnych: xy, CIEXYZ, CIELAB, CIELUV, itp.),
 • zmiana barwy po testach: starzeniowych, odporności na światło,
 • widmowy współczynnik odbicia, przepuszczania światła,
 • wykresy spektralne (widmowe współczynniki odbicia, transmisji),
 • pomiary rozproszenia szerokokątnego (haze).

Urządzenia

 • spektrofotometr X-Rite Color i5,
 • spektrofotometr X-Rite CF57/CA.

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 105-A05:2000
 • PN-EN ISO 105-J01:2002
 • PN-EN ISO 105-J03:2009
 • PN-ISO 7724-1:2003
 • PN-ISO 7724-2:2003
 • PN-ISO 7724-3:2003
 • CIE 15:2004
 • CIE 015:2018
 • DIN 53236:2017-09
 • SAE J1545:2014-10
 • PN-EN ISO 11664-1:2011
 • PN-EN ISO 11664-2:2011
 • PN-EN ISO 11664-3:2013-08
 • PN-EN ISO 11664-4:2011
 • PN-EN ISO 11664-5:2016-10
 • PN-EN ISO 11664-6:2016-09
 • VW 50195
 • PN-EN ISO 20471
 • PN-EN 1150
 • PN-EN 13356
 • PN-EN 12899
 • Regulamin ECE nr: 27, 69, 70
 • ASTM D1003

Pomiary barwy, spektrofotometr color i5, X-Rite

Nr dokumentu Tytuł/Opis
CIE 15:2004 Colorimetry, 3rd Edition
CIE 015:2018 Colorimetry, 4th Edition
PN-EN ISO 105-A05:2000 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Instrumentalna ocena zmiany barwy i jej wyrażenie w stopniach szarej skali
PN-EN ISO 105-J01:2002 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część J01: Ogólne zasady pomiaru barwy powierzchni
PN-EN ISO 105-J03:2009 Tekstylia - Badanie odporności wybarwień - Część J03: Obliczanie różnic barwy
PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 1: Podstawy
PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 2: Pomiar barwy
PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 3: Obliczanie różnic barwy
DIN 53236:2017-09 Colouring materials - Conditions of measurement and evaluation for the determination of colour differences for paint coatings, similar coatings and plastics
SAE J 1545:2014-10-27 Instrumental Color Difference Measurement for Exterior Finishes, Textiles and Colored Trim
PN-EN ISO 11664-1:2011 Kolorymetria - Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE
PN-EN ISO 11664-2:2011 Kolorymetria - Część 2: Iluminanty CIE normalne
PN-EN ISO 11664-3:2013-08 Kolorymetria - Część 3: Współrzędne trójchromatyczne
PN-EN ISO 11664-4:2011 Kolorymetria - Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*
PN-EN ISO 11664-5:2016-10 Kolorymetria - Część 5: Przestrzeń barw CIE 1976 L*u*v* i wykres jednolitej skali chromatyczności u′,v′
PN-EN ISO 11664-6:2016-09 Kolorymetria - Część 6: CIEDE2000 Reguła obliczania różnicy barwy
VW 50195 Colorimetric Evaluation of Automobile Paint Coatings