Inne pomiary optyczne

  • badania jednorodności ekranów, tablic ostrzegawczych z użyciem matrycowego miernika luminancji,
  • badania fotometryczne z użyciem ekranu transmisyjnego/odbijającego,
  • badania charakteru odbicia różnych urządzeń ostrzegawczych (np. optycznych odpłaszaczy zwierząt),
  • badania zniekształcenia obrazu przez szyby,
  • badanie nowych i prototypowych materiałów i urządzeń techniki świetlnej,
  • opracowywanie nowych metod badawczych uwzględniających wymagania Zlecającego.

Badania odpłaszaczy zwierząt