Pomiary fotometryczne

Laboratorium oferuje szeroki zakres badań z zakresu techniki świetlnej. Pomiary wykonywane są w ciemni fotometrycznej o wymiarach 12,5 x 4,5 x 7,5 m. Ciemnia wyposażona jest w tunel fotometrycznych zapewniający odległość pomiaru 25 m. Pomiary wykonywane są w stabilnych warunkach temperaturowych niezbędnych do uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników.

Poniżej film prezentujący możliwości ciemni fotometrycznej w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

(muzyka: www.bensound.com)

Badane wielkości

 • przestrzenny rozsył światłości w systemach geometrycznych C-γ, H-V(B-β),
 • strumień świetlny,
 • luminancja i jej powierzchniowe rozkłady, równomierność, kontrast,
 • natężenie oświetlenia,
 • rozkład widmowy promieniowania, barwa światła,
 • współczynnik odblasku,
 • światłość efektywna (dla urządzeń błyskowych).
Pomiary światłości wykonywane są na fotogoniometrze z rozdzielczością 0,1 stopnia lub przy użyciu matrycowego miernika luminancji i ekranu transmisyjnego.

Obiekty badań

 • światła wewnętrzne i zewnętrzne pojazdów, spełniające funkcje oświetleniowe, sygnalizacyjne, informacyjne i dekoracyjne) oraz inne urządzenia świecące,
 • specjalne lampy ostrzegawcze,
 • urządzania i materiału odblaskowe
 • oznakowanie dróg: znaki drogowe, sygnalizatory światła ostrzegawcze,
 • oprawy oświetleniowe, moduły i urządzania świecące ze źródłami światła LED,
 • monitory, wyświetlacze, reklamy świetlne.

Normy i regulaminy

 • Regulaminy ECE nr 3, 4, 6, 7, 23, 27, 38, 69, 70, 87
 • CIE 15.3
 • IES LM 79
 • PN-EN 13032-1+A1:2012
 • PN-EN 13032-4:2015-09
 • IES LM 79-08:2008
 • CIE 13.3:1995
 • CIE 15:2004
 • CIE 015:2018
 • CIE 54.2:2001
 • CIE 63:1984
 • CIE 70:1987
 • CIE 84:1989
 • PN-E-04040-03:1983
 • PN-E-04040-04:1983
 • SAE J1757-1:2015-05
 • PN-EN 12966:2015-03
 • PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3
 • PN-EN 12464-1:2012
 • PN-EN 12464-2:2014-05
 • PN-EN 12899-1:2010
 • ASTM D1003:2013
 • PN-EN 12899-3:2010
 • PN-EN ISO 20471:2013-07
 • PN-EN 1150:2001
 • PN-EN 13356:2004
 • PN-EN 13201-4:2016-03
 • PN-EN 1463-1:2009
 • PN-EN 15152:2007
 • PN-EN 60809:2015-07
 • PN-EN 62471:2010
 • IEC TR 62778
 

Wyposażenie badawczo-pomiarowe

 • goniofotometr Spectro-Color do pomiaru w geometrii H-V,
 • fotometr do pomiarów sygnałów błyskowych (częstotliwość próbkowania 10 kHz),
 • matrycowy miernik luminancji i barwy LumiCam 1300 Advanced;
 • sfera fotometryczna GL Optic o średnicy 0,5 m,
 • ekran transmisyjny i odbiciowy (wymiary 3 x 2,5 m),
 • stanowisko do pomiaru współczynnika odblasku Spectro Color,
 • spektroradiometry: GL OPTIC Spectis 1.0, Jeti Spectbos 1201,
 • luksomierz Sonopan RF-100.

Ciemnia fotometryczna

Zakres badań

 • Rozsył światłości (pomiar wg siatki oraz mapa izokandeli)
 • Rozsył światłości urządzeń błyskowych (np. specjalne lampy ostrzegawcze)
 • Barwa światła, analiza spektralna źródeł światła
 • Strumień świetlny
 • Luminancja przy użyciu mirnika matrycowego lub punktowego
 • Współczynnik odblasku: urządzeń odblaskowych, znaków drogowych i innych
 • Pomiary świateł i sygnałów błyskowych
 • Barwa materiałów i wyrobów
 • Współczynniki odbicia i transmisji, haze (rozproszenie szerokokątne)

Wyposażenie

 • Goniofotometr:
  • Kąt obrotu: H ± 180°, V ± 90° (± 0,01°)
  • Odległość pomiaru 25 m
  • Maksymalne obciążenie 40 kg
  • Maksymalny wymiar: 1,2 m
  • Klasa fotometru f’1 ≤ 1,5% (CIE S 023)
 
 • Miernik luminancji
  • Matrycowy miernik luminancji i barwy
  • Zakres pomiaru 0,1 mcd/m² - 10000000 cd/m²
  • Zakres dynamiki 6000000:1
 
 • Fotometr do pomiaru sygnałów błyskowych
  • Zakres pomiaru: 0,001 lx - 10 klx
  • Częstotliwość próbkowania: 10 kHz
 
 • Sfera fotometryczna
  • Średnica 0,5 m
  • spektroradiometr do pomiaru strumienia świetlnego i barwy
 
 • Stanowisko do pomiaru współczynnika odblasku
  • Kąt obserwacji: 12`, 20`, 1°, 1°30`, 2°
  • Zakres pomiaru: 0,1 - 10000 mcd/lx
 
 • Spektrofotometry do pomiaru barwy
  • Geometria pomiaru (odbicie): d/8, 45/0
  • Geometria pomiaru (transmisja): d/0

Pomiary lamp samochodowych w ciemni fotometrycznej - ciemnia fotometryczna, goniofotometr

Sfera fotometryczna (kula całkująca) zamknięta i otwarta - z widocznym źródłem światła

Pozycjonowanie samochodowych świateł mijania

Pozycjonowanie samochodowych świateł mijania
Pozycjonowanie samochodowych świateł mijania

Pomiary światłości i koloru matrycowym miernikiem luminancji

Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych - Część 1: Pomiar i format pliku.
PN-EN 13032-4:2015-09 Światło i oświetlenie -Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED
IES LM 79-08:2008 Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources
CIE 15 Colorimetry, 3rd Edition
CIE 015 Colorimetry, 4th Edition
CIE 54.2:2001 Retroreflection - Definition and measurement
CIE 63:1984 The spectroradiometric measurement of light sources
CIE 70:1987 The measurement of absolute luminous intensity distributions
CIE 84:1989 The measurement of luminous flux
PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne – Pomiar natężenia oświetlenia
PN-E-04040-04:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar luminancji
SAE J1757-1:2015-05-07 Standard Metrology for Vehicular Displays
PN-EN 12966:2015-03 Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści
PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym -- Sygnalizatory
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
ASTM D1003 Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics
PN-EN 12899-3 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe
PN-EN ISO 20471 Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania
PN-EN 1150 Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
PN-EN 13356 Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia
PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu
PN-EN 15152:2007 Kolejnictwo - Przednie szyby kabin maszynisty pociągów
PN-EN 60809:2015-07 Lampy do pojazdów drogowych - Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
IEC TR 62778 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires