Badania spektroradiometryczne (UV, VIS, NIR)

Instytut prowadzi:
 • pomiary spektroradiometryczne z rozdzielczością do 2 nm dla zakresów:
  • UV (200 – 400 nm),
  • VIS (380 – 780 nm),
  • NIR (780 – 1100 nm).
 • pomiary radiometryczne (200-1100 nm):
  • UVA, UVB, UVC,
  • natężenie napromieniowania…
 • pomiary barwy światła zakres VIS:
  • współrzędne chromatyczności,
  • temperatura barwowa,
  • wskaźnik oddawania barw,
  • przestrzenne rozkłady barwy światła.

Urządzenia badawcze

 • spektrometr Sellar Net Inc. SILVER NOVA TEC X2 (na zdjęciu obok) wraz z oprogramowaniem SpectraWiz i osprzętem:
  • kula całkująca 2’’,
  • lampa wolframowo-halogenowa, lampa deuterowa,
  • głowice do pomiarów odbiciowych i transmisyjnych

Normy i regulaminy

 • Regulaminy ECE nr 3, 4, 6, 7, 23, 27, 38, 69, 70, 87
 • CIE 15.3, CIE 54.2, CIE 63, CIE 84
 • PN-EN 13032-1, PN-EN 13032-4
 • IES LM 79.
Przykładowe wyniki pomiarów dla elektroluminescencyjnego źródła światła (LED)
Przykładowe wyniki pomiarów dla elektroluminescencyjnego źródła światła (LED)