Badania odporności mechanicznej układu wydechowego na wibracje

Układy wydechowe, ze względu na połączenie z silnikiem spalinowym, są poddane ciągłym wibracjom. W konsekwencji w układach tych powstają cykliczne naprężenia, które prowadzą do pęknięć zmęczeniowych. Zespół reaktora katalitycznego, w którym ceramiczny wkład zabudowany jest w metalową obudowę jest szczególnie podatny na uszkodzenia wynikające w wibracji. Zespoły te muszą być poddane walidacji ze względu na ich wytrzymałość zmęczeniową. Próby trwałościowe konkretnego zespołu reaktora katalitycznego, czy filtra cząstek stałych poprzedzają pomiary wibracji. Pomiary te wykonywane są za pomocą trójosiowych akcelerometrów umieszczonych w miejscach uważanych za najbardziej narażone na działanie wibracji. Z analizy otrzymanych wyników wyznacza się prędkości obrotowe silnika, przy których wibracje osiągają krytyczne częstotliwości rezonansowe. Otrzymane wartości prędkości obrotowych są podstawą do wyznaczenia profilu testu, któremu będzie poddany układ wydechowy. Czas trwania testu zależny jest od wymaganej liczby cykli przemieszczeń, którą powinien wytrzymać badany element.