Testy wibracyjne

Instytut wykonuje różnego typu testy wibracyjne. Badane są m.in.:
 • elementy nadwozia,
 • lampy samochodowe,
 • chłodnice,
 • inne komponenty.

Badania odporności na wibracje sinusoidalne, random oraz szoki mechaniczne

System wibracyjny współpracujący z komorą klimatyczną

Wibracje oraz szoki mechaniczne generowane są przez wzbudnik elektrodynamiczny umożliwiający badania w osi pionowej albo osiach poziomych.
Ze stanowiskiem wibracyjnym zintegrowana jest komora klimatyczna umożliwiająca wytworzenie wymaganych warunków temperaturowych/klimatycznych podczas testów wibracyjnych.
Zapewniamy również odpowiednie zasilanie; obciążenie elektryczne; obiegi mediów (powietrze, płyny chłodzące, itp.) zależnie od wymaganych warunków instalacji badanych detali.
Dysponujemy akcelerometrami jedno lub trójosiowymi o szerokim zakresie czułości (dobierane zależnie od wymaganego zastosowania); system wibracyjny posiada 12 kanałów umożliwiających realizację wielokanałowej kontroli wibracji i pomiaru odpowiedzi badanego detalu.
Mamy również duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji wsporników wibracyjnych.

Normy

Wykonujemy badania (zakres akredytowany PCA) wg norm:
 • PN-EN 60068-2-6:2008 - Badania środowiskowe - Część 2-6: Próby - Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne)
 • PN-EN 60068-2-27:2009 - Badania środowiskowe - Część 2-27: Próby - Próba Ea i wytyczne: Udary
 • PN-EN 60068-2-64:2008 - Badania środowiskowe - Część 2-64: Próby - Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne
 • oraz wielu innych norm Producentów i programów badań ustalonych ze Zlecającym

Zakres wykonywanych badań przy użyciu systemu wibracyjnego

Wibracje sinusoidalne (np. wg PN-EN 60068-2-6) oraz losowe (np. wg PN-EN 60068-2-64)

 • zakres częstotliwości od 4 Hz do 3000 Hz,
 • maksymalne przemieszczenie (peak-peak): 76 mm
 • maksymalne przyspieszenie do 1000 m/s2 (100 g),
 • maksymalna masa obiektu badań do ok 600 kg,
 • wymiary stołu ślizgowego: 914 x 914 mm
 • narażenie w kierunku osi pionowej lub poziomej
 

Udary mechaniczne np. wg PN-EN 60068-2-27:

 • różnego rodzaju kształty udarów (półsinusoida, trapez, trójkąt, itp.),
 • przyspieszenie maksymalne do ok 2600 m/s2 (260 g),
 • maksymalna masa obiektu badań do ok 600 kg,
 • narażenie w kierunku osi pionowej lub poziomej,
 • realizacja szoków 100 g 11 ms (przy obciążeniu do 40 kg)
 • realizacja szoków 100 g 6 ms na stole ślizgowym (przy obciążeniu do 10 kg)

Stanowisko wibracyjne Unholtz-Dickie - podstawowe parametry

 • siła: 35,6 kN
 • zakres częstotliwości: od 4 do 3000 Hz
 • maksymalne przemieszczenie: 76 mm
 • maksymalne przyspieszenie 100 g (sinus/random); 260 g (szoki mechaniczne)
 • maksymalne obciążenie: 600 kg
 • wymiary stołów: 600 x 600 mm – pionowy; 914 x 914 mm – poziomy.

Komora klimatyczna Climats - podstawowe parametry

 • wymiary wnętrza: 1500 x 1500 x 1500 mm (objętość 3,4 m3),
 • zakres temperatury (praca ze stanowiskiem wibracyjnym): od -40 do 160ºC; przy pracy samodzielnej: od -75 do 180ºC,
 • wilgotność względna: od 10 do 98% (przy temperaturze od +10 do 90ºC),
 • szybkość zmian temperatury: 10ºC/min (z rozpraszaniem ciepła we wnętrzu).

 Zobacz także: 

Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN 60068-2-6:2008 Badania środowiskowe - Część 2-6: Próby - Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne)
PN-EN 60068-2-27:2009 Badania środowiskowe - Część 2-27: Próby - Próba Ea i wytyczne: Udary
PN-EN 60068-2-64:2008 Badania środowiskowe - Część 2-64: Próby - Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne