Badania odporności na szoki termiczne w komorze szokowej (działanie powietrzem, cykliczne)

Komora szokowa Climats

Komora szokowa przeznaczona jest do narażania badanej próbki na szoki termiczne. Możliwa jest dokładna symulacja zgodna z normami (w tym również obronnymi). Test szokowy w urządzeniu realizowany jest za pomocą automatycznie sterowanej windy przemieszczającej się pomiędzy komorami o dwóch skrajnych temperaturach: wysokiej i niskiej. Urządzenie jest komorą poziomą tzn. komory robocze położone są obok siebie.
 
Komora szokowa umożliwia badania odporności części i urządzeń na szybkie zmiany temperatury (szoki temperaturowe).
 
Badania (zakres akredytowany PCA) wg norm:
 
 • PN-EN 60068-2-14
 • PN-EN 60068-2-1
 • PN-EN 60068-2-2
 • VW 80000 (K-16)
 • GS 95024-3-1 (K-05)
 • Innych (w zakresie możliwości technicznych komory)
 
Podstawowe parametry techniczne:
 
 • Zakres temperatur: -70 - 180°C
 • Kierunek przesuwu kosza: poziomy
 • Pojemność kosza: 512 l
 • Wymiary kosza: (80x80x80) cm
 • Max obciążenie kosza: 80 kg
 • Max czas przejścia: 10 s
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN 60068-2-1:2009 Badania środowiskowe - Część 2-1: Próby - Próba A: Zimno
PN-EN 60068-2-2:2009 Badania środowiskowe - Część 2-2: Próby - Próba B: Suche gorąco
PN-EN 60068-2-14:2009 Badania środowiskowe - Część 2-14: Próby - Próba N: Zmiany temperatury
VW 80000 (K-16) Electic and Electronic in Motor Vehicles up to 3,5T. General Requirements, Test Conditions and Tests. K-16 - Temperature Shock (without housing)
GS 95024-3-1 (K-05) Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen Umweltanforderungen und Prüfungen. K-05 Temperaturschock Methode Nc