Układy oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pojazdów poddawane są badaniom takim jak: