Badania alternatorów

Alternatory poddawane są w Instytucie badaniom takim jak:

  
Na zdjęciu: badanie alternatora na stopień ochrony IPX9K