Laboratorium posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu szyb samochodowych.
Oferujemy szeroki zakres tych badań. Sa to m.in.:
 

Badania szyb w komorach klimatycznych

Komory klimatyczne oraz sprzęt elektryczny, elektroniczny i fotograficzny umożliwiają wykonywanie złożonych badań.

Badanie szyb w komorach klimatycznych - testy rozmrażania

Przykładem badania szyb w komorach klimatycznych jest rozmrażanie szyb ogrzewanych elektrycznie (test rozmrażania). W czasie tego testu w określonej ujemnej temperaturze na szybie wytwarzana jest warstwa szronu.
Następnie po załączeniu zasilania wykonywana jest fotograficzna dokumentacja procesu topnienia. Wykonane zdjęcia oraz późniejsza analiza uzyskanego obrazu umożliwiają ocenę efektywności rozmrażania.

Badania szyb w komorach klimatycznych - testy klimatyczne

Innymi przykładami  badań szyb w komorach klimatycznych są testy klimatyczne wykonywane w szerokim zakresie temperatur dodatnich, ujemnych oraz wilgotności. W razie potrzeby badane obiekty mogą być zasilane napięciem o dowolnym przebiegu. Możliwe jest wykonanie znormalizowanych cykli klimatycznych, czego przykładem jest zaawansowany technicznie test wg normy PV1200.

Pomiary optyczne szyb (przepuszczalność światła, haze i inne)

Badania optyczne są wykonywane w zmodernizowanej ciemni fotometrycznej.
Do pomiarów wykorzystywany jest m.in. spektrofotometr firmy X-Rite.
Testy te mają na celu zapewnienie właściwej widoczności kierującemu. Należą do nich badania:
 • przepuszczalności światła przez szyby samochodowe,
 • rozproszenia szerokokątnego oszklenia – szczególnie po próbach ścieralności,
 • rozdwojenia oraz zniekształcenia obrazu wnoszonego przez szyby samochodowe.

Badania wytrzymałościowe szyb (badania odporności mechanicznej szyb)

Instytut oferuje badania odporności mechanicznej szyb. Polegają one na sprawdzaniu
wytrzymałości na różnego rodzaju narażenia:
 • uderzenie kulą spadającą na szybę z określonej wysokości,
 • sprawdzeniu wytrzymałości konektorów na zadaną siłę,
 • uderzenie ostrym narzędziem w szybę, z analizą otrzymanej siatki spękań.

 Zobacz także: 

Wybrane normy:

 • Regulamin nr 43 EKG ONZ pomiary parametrów elektrycznych (mocy, prądu, rezystancji)
 • Dyrektywy np. 92/22 EWG
 • ISO 3538
 • ANSI/SAE Z 26.1, JIS R 3211
 • Fiat, Hyundai, Kia, Ford, VW, Volvo oraz inne normy klientów.