Testy elektryczne, badania EMC i ESD

BADANIA EMC - Pomiary przewodzonych zaburzeń emitowanych zgodnie z ISO 7637-2*

Cel badań

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu podłączone w wielu przypadkach za pomocą długich wiązek przewodów, dużej liczby polaczeń może doznawać wzajemnego oddziaływania na siebie poprzez zaburzenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie wzdłuż przewodów zasilających. Celem ustalenia charakteru i poziomu zaburzeń przeprowadzane są badania przewodzonych zaburzeń emitowanych.
 

Przedmiot badań

Urządzenia elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach samochodowych, zasilane napięciem stałym 12 V i 24 V.
 

Zestaw pomiarowy

 • uziemiona płaszczyzna odniesienia
 • sieć sztuczna EmTest AN 200N100
 • przełącznik elektroniczny EmTest BS 200N100
 • przełącznik mechaniczny EmTest BSM 200N40
 • EmTest CA BS 200 N – obciążenie referencyjne dla BS 200N100
 • oscyloskop Tektronix MSO3054
 
* norma przywołana w Regulamine nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

BADANIA EMC - Badanie odporności na przebiegi przejściowe zgodnie z ISO 7637-2*

Cel badań

Sprawdzenie zachowania wyposażenia elektronicznego pojazdu na ściśle zdefiniowane impulsy probiercze odzwierciedlające przebiegi napięć występujących w pokładowej instalacji elektrycznej pojazdu.
 

Przedmiot badań

Urządzenia elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach samochodowych, zasilane napięciem stałym 12 V i 24 V.
  

Impulsy probiercze

1, 2a, 2b, 3a, 3b zgodnie z ISO 7637-2 oraz “Starting Profile” (impuls 4) i “Load Dump A and B” (impuls 5a, 5b) zgodnie z ISO 16750-2**

Przebiegi generowane przez środowiska sterujące urządzeniami: ISO.CONTROL, AutoVawe CONTROL

Zestaw aparatury pomiarowej firmy EmTest

 • uziemiona płaszczyzna odniesienia
 • generatory realizujące impulsy probiercze:
  • EmTest UCS 200 N,
  • EmTest VDS 200 N,
  • EmTest LD 200 N,
  • środowisko ISO.CONTROL, AutoVawe CONTROL.
 

Normy

Badania wykonujemy według: 
 • standardów międzynarodowych: ISO 7637-2, ISO 16750-2
 • różnych norm producentów sektora motoryzacyjnego: VW (VW 8000), Audi, PSA (PSA B21 7090), Fiat (FIAT 9.90110)***
 
* norma przywolana w Regulaminie nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)
** norma przywołana w ISO 7637-2
*** klient musi dostarczyć normy do badań

BADANIA ESD - Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne

Cel badań

Sprawdzenie zachowania wyposażenia elektronicznego na gwałtowny przepływ ładunku elektrycznego między ciałami o różnych potencjałach elektrostatycznych przy ich zbliżeniu lub bezpośrednim zetknięciu.
  

Przedmiot badań

Urządzenia elektryczne i elektroniczne szerokiego zastosowania.
  

Poziomy probiercze

Poziomy probiercze zgodnie z ISO 10605 oraz IEC 61000-4-2 do do 30 kV zarówno w trybie wyładowań w powietrzu jak i kontaktowych.
  

Aparatura pomiarowa firmy EmTest

 • uziemioną płaszczyznę odniesienia
  • generator EmTest UCS 30 N zgodny z EN/IEC 61000-4-2 Ed.1 i IEC 61000-4-2 Ed.2,
  • środowisko ISO.CONTROL
 

Normy

Badania wykonujemy:
 • wg norm międzynarodowych: EN 61000-4-2, ISO 10605
 • wg różnych norm producentów sektora motoryzacyjnego - miedzy innymi PSA (PSA B21 7110), VW (TL 824 66), GM (GMW 3097)***
*** klient musi dostarczyć normy do badań 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 10 EKG ONZ / Regulation No 10 UN/ECE / Regelung Nr. 10 UNECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej
ISO 7637-2:2011 Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only
EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Część 4-2: Metody badań i pomiarów- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
ISO 10605 Road vehicles - Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge
PSA B21 7110 Environment specifications for electrical and electronic equipments. Electrical characteristics - The purpose of this standard defines the requirements to observe in order to ensure the electrical behavior and the Electromagnetic Compatibility (EMC) of the vehicles (specific vehicles and utility vehicles) and of associated electric, electronic and pyrotechnic equipment
TL 82466 Electromagnetic Compatibility of Automotive Electronic Components’ Immunity to Electrostatic Discharge (ESD)
General Specification for Electrical/Electronic Components and Subsystems, Electromagnetic Compatibility General Specification for Electrical/Electronic Components and Subsystems, Electromagnetic Compatibility
ISO 16750-2 Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment - Part 2: Electrical loads