Badania wiązek przewodów, złączy, połączeń zaciskanych (crimpów) i innych komponentów

Zakres badań przewodów i wiązek przewodów

 • pomiar rezystancji czynnej żył przewodów
 • badania wpływu czynników środowiskowych na izolację przewodów (testy starzeniowe)
 • pomiary parametrów elektrycznych izolacji przewodów (rezystancja i wytrzymałość elektryczna)
 • badania parametrów mechanicznych (uderzenie, rozciąganie, nawijanie)
 • badania odporności na czynniki chemiczne
 • inne badania w ramach możliwości technicznych
 
 
Na zdjęciu: badanie ciągłości izolacji przewodów nawojowych
 

Zakres badań złączy i połączeń zaciskanych

 • pomiar spadków napięć z wyznaczeniem rezystancji: połączenia, zaciśnięcia przewodów (crimpów), materiału złącza
 • pomiar przyrostu temperatury na złączu w funkcji prądu obciążenia
 • badania wpływu czynników środowiskowych na parametry złącza (np. wysoka temperatura, mgła solna, wibracje, szoki termiczne)
 • test cykli prądowych
 • badania wytrzymałości elektrycznej i pomiary rezystancji izolacji złącza
 • badania szczelności złączy hermetycznych oraz uszczelnionych połączeń przewodów
 • inne badania w ramach możliwości technicznych
 
 
Na zdjęciu: przykładowe obiekty badań - połączenia zaciskane z końcówkami montażowymi oczkowymi
 

Parametry techniczne badań

Badania dla zakresu napięć do 1000 V i prądów obciążenia do 240 A

Normy

Badania prowadzone są wg norm:
 • PN-EN 60512-2-1
 • PN-EN 60512-2-2
 • PN-EN 60512-3-1
 • PN-EN 60512-4-1
 • PN-EN 60512-4-3
 • PN-EN 60512-9-5
 • PN-EN 60512-11-1
 • PN-EN 60352-2
 • PN-EN ISO 8092-2
 • ISO 6722-1
 • i innych