Posiadamy kilka modułowych stanowisk umożliwiających przeprowadzanie rozmaitych prób ciśnieniowych przy pomocy różnych mediów w różnych warunkach temperaturowych. Między innymi do przeprowadzania testów odporności na ciśnienie rozrywające czy wysokociśnieniowych testów pulsacyjnych.