Test odporności na drgania akustyczne

Test odporności na drgania akustyczne zgodnie z NO-06-A107:2005 

  • średnia wartość sumarycznego ciśnienia akustycznego: maksymalnie 135 dB.
  • zakres częstotliwości: 100 Hz-10 kHz.
  • test obiektów o gabarytach ok. 40 x 40 x 40 cm.
  • pomiar dźwięku w maksymalnie 6 punktach (wokół badanego obiektu).

Normy

  • NO-06-A107:2005
  • NO-06-A103:2005
Nr dokumentu Tytuł/Opis
NO-06-A107:2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
NO-06-A103:2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Wymagania środowiskowe