Analiza wibroakustyczna przy badaniach skrzyń biegów

 
Do oceny wibracji skrzyni biegów wykorzystujemy system deltaAnalyser firmy Reilhofer. System porównuje widmo wibracji skrzyni biegów z początku testu z widmem rejestrowanym w czasie jego trwania. System zapewnia wczesną wykrywalność nadmiernego zużycia przekładni lub jej uszkodzeń oraz pomaga operatorowi wskazać miejsce uszkodzenia (np. uszkodzenie zębów na kole trzeciego biegu) oraz przedstawić jego pojawienie się i rozrost. System rozpoznawania zużycia/uszkodzeń skrzyni biegów działa ciągle i nieprzerwalnie oraz jest zintegrowany ze stanowiskami badawczymi aby móc zatrzymać test po przekroczeniu wcześniej zadanych granic bezpieczeństwa.
 
System przeprowadza analizę stosując szybką transformację Fouriera sygnału z czujnika drgań.

 
Jak inne systemy analizy drgań przekładni deltaAnalyser porównuje widmo drgań na początku testu z widmem zarejestrowanym obecnie i generuje wykres prosty do zrozumienia dla zwykłego operatora.

 
Widma drgań na początku i na końcu testu
 
Linia trendu oraz wodospadowy wykres przekroczeń pola tolerancji w czasie trwania kompletnego testu