Analiza wibroakustyczna silników

Wykonujemy pomiary wibracji i hałasu silników na hamowni. Wykonaliśmy w sumie kilkadziesiąt pomiarów wibracji w różnych lokalizacjach na silniku: zarówno na bloku, osprzęcie, turbinie, jak i wydechu. Zawsze jednocześnie wykonujemy pomiar prędkości obrotowej silnika, co jest niezbędne np. do wykonania analizy rzędów (Order analysis).
 
Wykonaliśmy ocenę kabin pod kątem zgodności z normą ISO 3746 dotyczącą wyznaczania mocy akustycznej metodą ciśnieniową. Kabiny przeznaczone do badań akustycznych zostały odpowiednio zaadaptowane i poprawka K2 jest odpowiednio niska.
 
Jeżeli to nie wystarcza możemy również precyzyjnie określać moc akustyczną silnika dla stałych prędkości przy wykorzystaniu sondy natężeniowej.
 
Wyniki pomiarów mogą być opracowane w formie przeróżnych wykresów, ale możemy również dostarczyć surowe dane w formatach .uff, .txt, .wav i innych.

Przetworniki

 • czujniki wibracji jednoosiowe i trójosiowe (ICP, charge)
 • bezstykowe czujniki przemieszczeń CAPACITEC
 • wibrometr laserowy IVS-500 (POLYTEC)
 • laser do pomiaru drgań skrętnych (Bruel&Kjaer)
 • przetworniki siły (PCB), młotek modalny (Bruel&Kjaer)
 • polaryzowane (200V) mikrofony klasy 1 (Bruel&Kjaer oraz G.R.A.S.)
 • sonda natężenia dźwięku (G.R.A.S.)

 Analizy 

 • Analiza częstotliwościowa (FFT, CPB, FRF i inne)
 • Analiza czasowa (Time Domain)
 • Analiza rzędów (Order)
 • Pomiar drgań skrętnych
 • ODS (Operational Deflection Shapes)
 • Overall
 • Wykresy w funkcji czasu, prędkości obrotowej, częstotliwości, rzędów itp.
 • Export: .uff, .txt, .wav, .sdf i inne
 • Możemy wykonać również analizę sygnałów klienta (.unv, .uff itp.)
 

Normy 

 • SAE J1074
 • ISO 3746
 • PN-EN ISO 9614-1:2010
 • PN-EN ISO 9614-2:2000
 • PN-EN ISO 9614-3:2010

Aparatura pomiarowa

 • Dysponujemy wielokanałowym sprzętem DAQ takich firm, jak: Brüel&Kjaer, OROS, DEWESOFT.
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 9614-1:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych
PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda omiatania
PN-EN ISO 9614-3:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 3: Dokładna metoda omiatania
PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
SAE J1074 Engine Sound Level Measurement Procedure