Badania odszraniania i odmgławiania szyb w samochodzie w temperaturach z zakresu od -45˚C do 75˚C

  •  Zakres temperatur od -45°C do 75°C
  •  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010/ COMMISSION REGULATION (EU) No. 672/2010 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych