Pomiary zużycia paliwa pojazdów

 Instytut prowadzi

 
 • Pomiary eksploatacyjnego zużycia paliwa na wybranych trasach
 • Pomiary zużycia paliwa przy stałej prędkości jazdy na drodze - Regulamin nr 84 EKG ONZ
 • Pomiary zużycia paliwa w cyklu jezdnym SORT (autobusy) - UITP Project SORT Standardised On-Road Test Cycles
  • Pojazdy samochodowe wszystkich kategorii, pojazdy specjalne, ciągniki rolnicze, maszyny robocze i inne
  • Różne rodzaje paliw: benzyna, olej napędowy, biopaliwa
  • Pomiary wykonywane metodą objętościową, przy pomocy przepływomierzy Pierburg, AVL
  • Zakres do 150 l/h
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 84 EKG ONZ / UNECE Regulation No. 84 / Regelung Nr. 84 UN/ECE UNECE Regulation No. 84 - UNIFORM.PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PASSENGER CARS EQUIPPED WITH AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH REGARD TO THE MEASUREMENT OF FUEL CONSUMPTION