Hałas i wibracje (w badaniach drogowych)

Wykonujemy pomiary hałasu i wibracji podczas prób drogowych. Dysponujemy wielokanałowym sprzętem DAQ takich firm, jak: Brüel&Kjaer, OROS, DEWESOFT.
 

Analizy

 • Analiza częstotliwościowa (FFT, CPB, FRF i inne)
 • Analiza czasowa (Time Domain)
 • Analiza rzędów (Order)
 • Pomiar drgań skrętnych
 • ODS (OperationalDeflectionShapes)
 • Overall
 • Wykresy w funkcji czasu, prędkości obrotowej, częstotliwości, rzędów itp.
 

Przetworniki 

 • Czujniki wibracji jednoosiowe i trójosiowe (ICP, charge)
 • Bezstykowe czujniki przemieszczeń CAPACITEC
 • Laser do pomiaru drgań skrętnych (Bruel&Kjaer)
 • Przetworniki siły (PCB), młotek modalny (Bruel&Kjaer)
 • Polaryzowane (200V) mikrofony klasy 1 (Bruel&Kjaer oraz G.R.A.S.)
 • Sonda natężenia dźwięku (G.R.A.S.)
 

Normy

 • Regulamin 59 EKG ONZ
 • Regulamin 51 EKG ONZ
 • Regulamin ECE N28
 • PN-ISO 362:2003
 • PN-ISO 7188:2003
 • Fiat 7.R3000, 7.R2100*
* klient musi dostarczyć normy do badań
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 59 EKG ONZ/ Regulation No 59 UN/ECE / Regelung Nr. 59 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumiących
Regulamin nr 51 EKG ONZ / Regulation No 51 UNECE / Regelung Nr. 51 UNECE Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu
Regulamin nr 28 EKG ONZ/ Regulation No 28 UN/ECE / Regelung Nr. 28 UN/ECE Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych
PN-ISO 362:2003 Akustyka - Pomiar hałasu wytwarzanego przez przyspieszające pojazdy drogowe - Metoda techniczna
PN-ISO 7188:2003 Akustyka - Pomiar hałasu wytwarzanego przez samochody osobowe w warunkach charakterystycznych dla jazdy przez miasto
Fiat 7.R3000 Fiat 7.R3000
Fiat 7.R2100 Fiat 7.R2100