Testy funkcjonalne poszczególnych komponentów i układów silnika

Testy funkcjonalne komponentów i układów silnika prowadzone na stanowisku hamownianym mają na celu weryfikację i ocenę poprawności działania konkretnych podzespołów silnika. Weryfikacja taka zazwyczaj opiera się na analizie wyników uzyskanych podczas wykonywania prób trwałościowych na stanowisku badawczym jak również ocenie zużycia danego komponentu poddając go badaniom metrologicznym, materiałowym jak również inspekcji wizualnej.

 Zobacz także: