Badania rozwojowe silników prototypowych prowadzone na stanowisku hamownianym ukierunkowane są na dobór poszczególnych komponentów oraz układów silnika, optymalizację ich działania dla danej aplikacji, weryfikację na rzeczywistym obiekcie badań założeń technologicznych powstałych na etapie projektowania silnika jak również badań symulacyjnych. Na tym etapie równolegle prowadzone są również prace kalibracyjne jednostki sterującej pracą silnika w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności komponentów silnika.