Badania typu benchmarking

Badania porównawcze typu „benchmarking” wykonywane są na stanowisku hamownianym i mają na celu określenie wpływu paliw oraz olejów silnikowych produkowanych przez różnych producentów na parametry silnikowe. Podczas takiego badania wykonywana jest analiza porównawcza opierająca się o dane takie jak: osiągi silnika, emisja składników toksycznych spalin, zużycie paliwa, zużycie podzespołów silnika, jak również inne zdefiniowane czynniki. Dzięki tego typu testom możliwa jest ocena dostępnych na rynku produktów oraz wytypowanie paliw bądź olejów silnikowych spełniających wymogi klienta.