Badania ekonomii zużycia paliwa

Badanie ekonomiki zużycia paliwa mają na celu określenie jednostkowego zużycia paliwa przez silnik zasilany różnymi rodzajami paliw lub paliwami zawierającymi zróżnicowane dodatki. Próba jest przeprowadzana na stanowisku hamownianym wyposażonym w bardzo dokładny sprzęt pomiarowy monitorujący zużycia paliwa, które jest zintegrowany z układem kondycjonowania paliwa (utrzymywania temperatury oraz ciśnienia).