Określenie wpływu zastosowanego rodzaju paliwa na parametry silnika, jego sprawność, emisję składników toksycznych spalin, funkcjonowanie aparatury wtryskowej itp. Wykonywane są testy na zatykanie dysz wtryskiwaczy, badania porównawcze paliw i dodatków (czyszczących lub uszlachetniających), próby trwałościowe. W zależności od rodzaju testu używana jest odpowiednia specjalistyczna aparatura badawcza jak np. miernica zużycia paliwa wraz z układem kondycjonowania paliwa, analizatory spalin lub dymomierze. Hamownie wyposażone są w linie zasilające w paliwa płynne jak i gazowe. W razie potrzeby istnieje także możliwość dowolnego łączenia paliw lub dodatków w celu uzyskania wymaganych mieszanin. Przeprowadzane na miejscu badania składu chemicznego paliw, mieszanin paliwowych lub osadów powstałych w procesie spalania paliwa, znacznie usprawniają analizę wyników i przebieg testów.