Badania rozcieńczenia oleju silnikowego paliwem

Badanie wpływu rozcieńczenia oleju silnikowego przez olej napędowy na zużycie poszczególnych komponentów silnika wykonywane jest na stanowisku hamownianym. W nowoczesnych silnikach wysokoprężnych najczęściej zjawisko rozcieńczania powstaje poprzez częste regeneracje filtra cząstek stałych DPF. W próbach, poprzez kontrolowanie częstości występowania regeneracji filtra DPF utrzymywana jest określona wartość stężenia paliwa w oleju silnikowym co umożliwia ocenę negatywnego wpływu zjawiska rozcieńczenia na komponenty silnika. Podczas testu próbki oleju poddawane są regularnie analizie chemicznej, w celu wyznaczenia poziomu rozcieńczenia jak również zawartości pierwiastków metalicznych.