Badania strat mechanicznych wykonywane są na hamowni dynamicznej gdzie możliwy jest pomiar momentu obrotowego potrzebnego do napędzania silnika spalinowego w warunkach ustalonych. Celem badania jest określenie wpływu zastosowanego oleju silnikowego na sprawność mechaniczną silnika i ograniczenie strat tarcia. Prawidłowy dobór oleju ma także wpływ na zużycie paliwa przez silnik, a co za tym idzie na emisję CO2. Uzyskane rezultaty umożliwiają poprawę właściwości smarnych olejów, poprzez określenie wpływu poszczególnych dodatków na tarcie w silniku.