Badania baterii oraz układów ogrzewania i klimatyzacji pojazdów elektrycznych w temperaturach od -45°C do 75°C

  • Zakres temperatur od -45°C do 75°C
  • Określenie czasu rozładowania baterii dla różnych temperatur otoczenia
  • Określenie zdolności i czasu ładowania baterii w różnych temperaturach otoczenia
  • Badania układów ogrzewania i klimatyzacji wnętrza w różnych temperaturach otoczenia