Testy specjalne

Do testów specjalnych zaliczamy niestandardowe testy wykonywane przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej jak np. mostki tensometryczne do określania odkształceń materiału czy też testy wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym (TILT), które mają na celu określenie specyficznych parametrów silnika i jego komponentów.

Przykładowe testy 

  • Crankshaft Stress Measurements
  • Accelerated Crankshaft Test
  • Torsional Vibration Test
  • Start & Stop Test
  • Oil Carry Over Test (Tilting Bench)
  • Generator Test