• Analiza konstrukcyjna wprowadzanych zmian, bieżąca konstrukcyjna obsługa produkcji samochodów, ich części i zespołów składowych,
 • Analiza i ewentualne uzupełnianie rysunków dokumentacji konstrukcyjnej w systemie CAD dla potrzeb Zakładu FCA Tychy,
 • Współpraca ze służbami technicznymi producenta przy nowych uruchomieniach zespołów oraz modeli i wersji samochodów,
 • Współpraca ze służbami producenta przy podnoszeniu jakości zespołów składowych i kompletnych samochodów, praca w zespołach projektowych,
 • Analiza zgłaszanych propozycji zmian w dokumentacji konstrukcyjnej, a w przypadku ich zasadności przygotowywanie zmian w formie skorygowanych rysunków technicznych,
 • Objaśnianie wymagań rysunkowych, normalizacyjnych i specyfikacji technicznych oraz interpretacja wymagań wynikających z obowiązującej dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Prace konstrukcyjne wynikające z doraźnych potrzeb procesu produkcyjnego,
 • Diagnozowanie problemów produkcyjno-konstrukcyjnych wraz z opracowywaniem propozycji ich rozwiązania,
 • Współpraca z dostawcami w zakresie problemów wynikających z ich dokumentacji technicznej i procesu produkcyjnego,
 • Udział w spotkaniach z dostawcami w ramach Auditu Dostaw,
 • Udział w spotkaniach z dostawcami FCA w Tychach,
 • Analiza i przygotowywanie prezentacji dla wyjaśniania przyczyn sygnalizowanych usterek,
 • Analiza techniczna uszkodzonych części wymontowanych z samochodów FCA, które zwrócono do TNT z sieci dealerów FCA,
 • Prace E/E w ramach diagnoz i analiz na liniach produkcyjnych w firmach produkujących pojazdy samochodowe w kraju i za granicą,
 • Prace dotyczące opracowania koncepcji i dokumentacji dla pojazdów elektrycznych,
 • Wykonywanie projektów, prototypów, części, podzespołów dla pojazdów elektrycznych,
 • Realizacja/konwersja pojazdów z napędem elektrycznym.