• Lokalne wsparcie zakładu silników podczas faz montażu silników (zgodność komponentów, weryfikacja montażu i funkcjonalności)
 • Pierwszy poziom diagnozowania incydentów podczas montażu silników oraz występujących niezgodności, opracowanie propozycji eliminowania takich niezgodności
 • Lokalne wsparcie techniczne dla służb w zakładzie silników w zakresie interpretacji dokumentacji konstrukcyjnej, normalizacyjnej, wymaganych warunków technicznych
 • Lokalne wsparcie zakładu silników w procesach zatwierdzania części do produkcji seryjnej
 • Reprezentowanie służb Inżynierii Produktu podczas procesu PFMEA na poziomie zakładu silników
 • Analiza zasadności i wykonalności zmian konstrukcyjnych żądanych przez zakład silników, opracowanie propozycji takich zmian
 • Prace konstrukcyjne wynikające z doraźnych potrzeb procesu produkcyjnego
 • Współpraca ze służbami producenta przy podnoszeniu jakości komponentów i kompletnych silników
 • Koordynacja przepływu informacji do/z Inżynierii Produktu/zakładu silników
 • Przed-produkcyjne próby montażowe prototypowych silników/komponentów silników w celu identyfikacji wszelkich potencjalnych zakłóceń w procesie montażowym oraz możliwych kolizji z innymi komponentami silnika/urządzeniami na linii montażowej
 • Współpraca z dostawcami komponentów do silnika na etapie wdrażania ich do montażu silnika – identyfikacja potencjalnych problemów podczas procesu montażu
 • Komunikacja z dostawcami w zakresie problemów powstałych w trakcje produkcji seryjnej i wynikających z ich własnej dokumentacji technicznej oraz procesu produkcyjnego
 • Obsługa systemu International Materials Data System – weryfikacja MDSów przesyłanych przez dostawców komponentów, tworzenie MDSów dla zespołów / podzespołów/ kompletnych silników i wysyłanie ich do zatwierdzenia przez klienta końcowego.